Våra trägolv / Parkettstav

Parkettstav för mönsterläggning

Skapa unika mönster med parkettstav i ek från Almedalsgolv. Välj ett klassiskt mönster så som fiskben eller chevron eller rita ett eget, vi levererar anpassade stavar därefter. Våra PEFC-certifierade stavar av europeisk ek finns i flera olika bredder, längder och med en mängd olika ytbehandlingar och utseendesorteringar.


Referenser

Se referenser med vår Parkettstav här

 

Tillbehör Parkettstav

Parkettstav i korthet

– Tillverkat av PEFC-certifierat råmaterial från europeiska skogar

– Uppfyller kraven för flera miljöbedömningssystem så som BREEAM, Miljöbyggnad m.fl.

– Unika fabriksytbehandlingar i en mängd olika kulörer och strukturer

– Med mönsterläggning kan du skapa helt unika golv

– Levereras i fasta bredder om 95 / 115 / 140 och 180 mm.

– Standardlängder mellan 400 mm – 1200 mm

– Välj mellan fyra olika utseendesorteringar

Fler fördelar med Parkettstav

– Färdigbehandlad och ytbehandlad från fabrik. Ingen slipning eller ytbehandling behövs på plats.

– Få snygga möten mellan material utan täcklister. Detta tack vare att golvet monteras fast i underlaget.

– Innerväggar och fasta installationer kan placeras på golvet för att senare flyttas utan att golvet behöver läggas om / bytas ut.

– God rumsakustik tack vare hellimning

– Golven är miljövänliga och fria från oönskade emissioner

Produktinformation & Tekniska anvisningar 

Behöver du ingående information om förutsättningar, underlag, läggning mm hänvisar vi dig till vårt dokument Produktinformation & Tekniska anvisningar.

Du hittar dokumentet här

Leveransalternativ

Våra parkettstavar levereras fabriksbehandlade och är efter läggning färdig att tas i bruk. Ingen ytterligare slipning eller behandling behövs, något som påskyndar den totala byggprocessen. Varje alternativ kan levereras i fyra olika utseendesorteringar , Typ 1, 2, 3 och 4. Typerna skiljer sig åt i mängd kvist, färgskiftningar osv. Det går att blanda flera sorteringar i samma beställning.

Stavarna görs i bredderna 95 / 115 / 140 och 180 mm och levereras i standardlängder mellan 400 mm – 1200 mm som kan kombineras för att skapa ett livfullt och unikt golv.

Läggning

Parkettstav från Almedalsgolv skruvas eller hellimmas fast i underlaget. Massiva golv som monteras fast i underlaget innebär en rad fördelar jämfört med flytande golv. Rumsakustiken är avsevärt bättre och där flytande golv har en begränsning avseende hur stor yta som kan läggas, finns inga begränsningar för golv som monteras fast i underlaget. Du kan bygga stora sammanhängande ytor utan några som helst trösklar eller täcklister.

Mönster

Med mönsterläggning kan man skapa fantastiska och unika golv. Välj ett klassiskt fiskbensmönster, Chevron, Holländskt eller rita ett eget. Det går även att blanda bredder, längder och ytstrukturer.

Se exempel på mönster här

Miljö

Tiljor och stav från Almedalsgolv levereras med PEFC-certifierat råmaterial. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM, LEED och Svanen.

Miljöbyggnad 3.0 – Guld
BREEAM – Outstanding
LEED Klarar LEEDs kriterium för VOC

Miljöintyg från RISE (Research Institutes of Sweden AB) hittar du här.

Rökt Ek / Anrökt Ek

Vi värnar om det naturliga och strävar efter att behålla så mycket ärlig träkänsla som bara möjligt i våra golv. Våra rökta golv ligger oss mycket varmt om hjärtat då de, till skillnad från betsade golv, behåller sina unika och naturliga färgskiftningar där årsringarna fortfarande framträder tydligt.

Rökning innebär att träet placeras i slutna kammare med ammoniakgas där garvsyran i träet reagerar med ammoniaken och färgar träet mörkt brunt. Olika delar av träet färgas olika mycket på grund av ph-värden, hur mycket garvsyra träet innehåller samt tiden i kammaren. Enastående skiftningar mellan årsringar, ev. splint etc. ger ett trä med mycket naturlig känsla och fantastiskt liv, naturens egen design varsamt tillvaratagen genom äkta hantverk.

Vi har två olika rökningsprocedurer:

Rökt Ek
Träet är genomfärgat med fantastiska skiftningar från brunt till nästan svart. Kulören finns kvar även efter omslipning.

Anrökt Ek
En designprodukt med kortare tid i ammoniakkammaren och blir därmed inte lika mörkt som Rökt Ek. Träet får en ytligare mörkt brun ton som inte går genom hela trästycket. Kulören försvinner vid omslipning och golvet blir flammigt då rökningen nått olika djupt på olika delar av träet, exempelvis vid kortändar. Vi vill dock betona att med rätt skötsel finns inget behov av att slipa om golvet. Ett välvårdat och rätt skött trägolv klarar sig i decennier utan omslipning.

Skötsel & Underhåll

Det finns många olika metoder för att underhålla ett massivt trägolv. Hur smutsigt golvet är och vilka torktider lokalen klarar av är exempel på faktorer som avgör vilken metod som bör användas. Länkad film beskriver en underhållsmetod som ska ses som ett alternativ då golvet är lätt smutsat, när ytbehandlingen behöver förnyas eller om ett tidseffektivt underhåll är prioriterat. För grövre rengöring och underhåll finns andra metoder som är mer lämpliga.

För frågor och mer information gällande underhåll av massiva trägolv från Almedalsgolv vänligen kontakta Filip Svartengren på telefon +46 (0)703-15 00 66

Läs mer om skötsel och underhåll för varje golv i dokumenten Produktinformation & Tekniska anvisningar