Våra trägolv / Parkettstav / 1207

1207

Träslag PEFC-Certifierad Europeisk Ek
Yta Borstad / Ojämn / Sågstruktur
Ytbehandling Hårdvaxolja naturell sidenmatt

En mycket rustik stav med ojämn yta och sågstruktur. Levereras i sortering Typ 2, 3 och 4. Denna produkt levereras i standard 180 mm bredd, om annan bredd önskas kontakta oss för rådgivning.

Obs! Vattenfläckar, vassa kvistar, ströläggningsmärken och nivåskillnader mellan tiljor är del av karaktären.

Det här är en rustik produkt som bara levereras i en blandning av sortering typ 2, 3 och 4.

Sortering Typ 2

Sortering tillåts inkludera upp till 5% av annan sortering. Detta innebär att enstaka tiljor kan behöva kapas och användas som start- eller sluttiljor. Detta påverkar inte läggningen och är inte skäl för reklamation.

Utseende

Kvistar

Upp till ca 30mm. Ej rötkvist.

Kvisthål
Mindre om ca 10 mm bredd och 2–3 mm djupa tillåts.

Pärlkvist
Ej begränsad.

Kvisthål
Mindre om ca 5mm bredd och 2–3mm djupa tillåts.

Ytved (Splint/ Vitved)
Sidsträngar om max ca 10% av tiljans bredd.

Ytsprickor
Enstaka tillåts.

Hyvelurslag
Tillåts i begränsad omfattning, ej djupare än 1mm.

Färgnyanser
Ja, träets naturliga färgvariationer, även mindre missfärgningar och kärnzoner upp till ca 20cm längd.

Insektsskador
Ej tillåtet.

Spackling
Tillåts

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på tiljor av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Sortering Typ 3

Sortering tillåts inkludera upp till 5% av annan sortering. Detta innebär att enstaka tiljor kan behöva kapas och användas som start- eller sluttiljor. Detta påverkar inte läggningen och är inte skäl för reklamation.

Utseende

Kvistar
Ingen begränsning i storlek eller mängd, dock ej rötkvist.

Kvisthål
Mindre om ca 10mm bredd och 2–3mm djupa tillåts.

Pärlkvist
Ej begränsad.

Ytved (Splint/Vitved)
Sidsträngar om max 20% av tiljans bredd.

Ytsprickor
Tillåts.

Hyvelurslag
Tillåts i begränsad omfattning.

Färgnyanser
Ja, träets naturliga färgvariationer, även missfärgningar och kärnzoner upp till ca 30cm längd.

Insektsskador
Ja, enstaka.

Spackling
Tillåts

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på tiljor av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Sortering Typ 4

Sortering tillåts inkludera upp till 5% av annan sortering. Detta innebär att enstaka tiljor kan behöva kapas och användas som start- eller sluttiljor. Detta påverkar inte läggningen och är inte skäl för reklamation.

Utseende

Kvistar
Ingen begränsning i storlek, mängd eller typ. Kvisturslag eller spruckna kvistar tillåts i begränsad omfattning.

Kvisthål
Mindre om ca 10 mm bredd och 2–3 mm djupa tillåts.

Pärlkvist
Ej begränsad.

Ytved (Splint/Vitved)
Tillåts som sidsträngar om max 30 % av tiljans bredd

Ytsprickor
Enstaka tillåts

Hyvelurslag
Enstaka tillåts

Färgnyanser
Ingen begränsning

Insektsskador
Ingen begränsning

Spackling
Tillåts, ej begränsat

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på tiljor av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Obs! Detta är en sortering som tillåter större variation än Typ 3. Det kan förekomma tiljor som endast har små rustika inslag, exempelvis en Typ 2 sortering med maskhål eller en Typ 3 sortering med större andel splintved.

Tjocklek
21 mm

Bredder
Denna produkt levereras i standard 180 mm bredd, om annan bredd önskas kontakta oss för rådgivning.

Längder
Standard 400 mm – 1200 mm

Förslag till föreskrivande text

Obs! Detta är en generell text. Anpassa innehållet så det stämmer med golvet du föreskriver.

Trägolv
Golvtyp: Ange Almedalsgolvs Parkettstav, europeisk ek.
Ange därefter Sortering Typ 1, Typ 2, Typ 3 eller Typ 4.
Dimension: Ange tjocklek 16 eller 21 mm. Ange bredd/bredder: 95/115/140/180 mm. Ange längden: mellan 400–1200 mm.
Längden bör oftast vara jämnt delbar med bredden.

Ytbehandling
Almedalsgolvs fabriksytbehandling: Ange det namn och nummer som står beskrivet på hemsidan, alternativt på baksidan av golvprovet.

För behandling på plats: Ange önskad ytbehandling.

Läggning
Ange någon av nedanstående läggningsmetoder.

Alternativ 1

Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av SMP-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar.

Alternativ 2

Golvet skall skruvas i underliggande trämaterial med, av golvleverantören rekommenderad, golvskruv. Läggning enligt golvleverantörens anvisningar.

Alternativ 3

Golvet skall spikas med elförzinkad smältlimsbelagd dyckert 1,8 x 32-64 mm. Längd beroende på underlag. Gäller endast på björkplywood.

Betong
Obs! Vid all hellimning på betongunderlag skall RBK-mätning utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant.

21 mm stav: Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 80% vid vct 0,4 resp. 0,6.

16 mm stav: Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 85% vid vct 0,4 resp. 0,6.

Fuktberäkningar som ligger till grund för 80% resp. 85% RF i betong är baserade på vct 0,4 respektive vct 0,6 samt ett inneklimat enligt EN 15026 (medelstor fuktbelastning) och RF Luft max 60%.

Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning.

Avjämningsmassor
Normal- & självtorkande avjämningsmassor skall fuktmätas enligt GBR Branschstandard för bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning. RF får ej överstiga 65% vid hellimning av trägolvet.

Om risk föreligger att RF överstiger 65% skall fuktspärr användas på avjämningsmassan. Notera att i dessa fall måste tillverkaren av
avjämningsmassan godkänna att fuktspärr appliceras på avjämningen.

Ytdraghållfasthet på betong och avjämning vid hellimning
2,0 MPa

Vi rekommenderar följande avjämning / flytspackel:
– ARDEX K 80 i kombination med parkettlim ARDEX AF 480 MS
– Bostik 2010 Industry 10 mm i kombination med Bostik Maxi Bond Parquette lim
– Combimix CM 920 Industri
– Combimix CM 940 Industri Top
– Schönox DSP i kombination med parkettlim Casco Elastic
– StoCrete CS 650
– TM Industry K
– TM Snabbavjämning K
– TM Superflyt
– Weberfloor Industri
– Weberfloor 4602 Industry Base-Extra
– Weberfloor 4160 fine flow rapid

Med vår Parkettstav går det att skapa helt unika golv. Nedan visar vi ett antal mönsterförslag. Det går givetvis att rita ett eget mönster.