Om Almedalsgolv / Integritetspolicy

Privatpersoner

När du kontaktar oss eller prenumererar på vårt nyhetsbrev kan följande uppgifter komma att behandlas:

 • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer och annan relevant information som behövs. Ingen känslig information lagras.


Kunder och uppdrag

För potentiella och befintliga kunder kan följande information komma att behandlas:

 •  Namn, telefonnummer, e-postadress och adress
 •  Offertuppgifter
 •  Faktureringsuppgifter
 •  Företagsspecifik information
 • Projektuppgifter
 • Skickade prover
 • Nyhetsbrev
 • Beställningar, leveranser och övrigt relevant som har med beställningen att göra.Ingen känslig information lagras.


Leverantörer

För leverantörer kan följande information komma att behandlas:

 •  Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, organisationsnummer
 •  Offerter
 •  Beställningar, bokningar, leveranserIngen känslig information lagras.


Syfte

Privatpersoner

Kommunicera relevant information om Almedalsgolv.


Kund och projekt

Behandla information om potentiella kunder för att kunna utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla samarbeten med dig som befintlig kund eller eventuell blivande kund. Projektinformation inhämtas från extern leverantör av nordens största databas för byggprojekt och relaterade företag och beslutsfattare. Vi sparar också information om beställda prover för uppföljningar och för att säkerställa leverans av korrekt produkt vid beställning. Syftet med att lagra information om utskickade prover är att kunna serva dig som kund med mer information om prover du fått.


Leverantör

Leverantörers personuppgifter behandlas för att vi skall kunna hantera beställningar och köp.

Vi kommer inte dela vår information med någon utanför Almedalsgolv.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Din data behandlas inom EU/EES i vårt egna IT-system, samt i ekonomiprogram.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar informationen så länge vi anser den vara aktuell och relevant, samt enligt gällande lagar och förordningar.

Vilka är dina rättigheter?

Detta har du rätt till:

 •  Att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig.
 •  Du kan begära en kopia kostnadsfritt en gång per kalenderår.
 •  Att i vissa fall få dina uppgifter raderade, till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för.
 •  Att i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 •  Att i vissa fall få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

Rätt att återkalla samtycke

Vi sparar personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge du samtycker till att vi skickar marknadsföring till dig (nyhetsbrev). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig i nyhetsbrevet alternativt skicka ett e-postmeddelande till info@almedalsgolv.se

Hur skyddar Almedalsgolv dina uppgifter?

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifter med lösenordsskyddade IT-program.

Hur använder Almedalsgolv cookies?

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse hos oss.