Våra trägolv / Parkettstav / Ek Naturell

Ek Naturell

Träslag PEFC-Certifierad Europeisk Ek
Yta Slipad
Ytbehandling
Hårdvaxolja naturell sidenmatt

En finslipad parkettstav med sidenmatt hårdvaxolja. Går också att få med borstad yta och skulle du föredra högblank eller matt hårdvaxolja så fixar vi såklart det också.

Våra Parkettstavar kan, med vissa undantag, beställas i fyra olika sorteringar. Vill du ha grova stavar med mycket kvist eller släta, stilrena stavar? Välj mellan Typ 1, 2, 3 och 4. Det finns även möjlighet att blanda flera sorteringar.

Våra sorteringar på europeisk ek tillåter mycket lite splintved (vitved). Notera dock att varje sortering även tillåts inkludera upp till ca 5% av annan sortering.

Sortering Typ 1

(Almedalsgolvs utseendemässigt jämnaste sortering) Sortering tillåts inkludera upp till 5% av sämre sortering.

Utseende

Kvistar
Enstaka kvistar upp till ca 10 mm, inga ansamlingar av kvistar eller pärlkvistar. Ingen ytved (splint). Ytsprickor eller hyvelurslag ej tillåtet.

Färgnyanser
Ja, träets naturliga färgvariationer, dock ej missfärgningar.

Insektsskador
Ej tillåtet.

Spackling
Tillåts

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på stavar av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Sortering Typ 2

Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre respektive sämre sortering.

Utseende

Kvistar
Upp till ca 30 mm. Ej rötkvist.

Kvisthål
Mindre om ca 5mm bredd och 2–3 mm djupa tillåts.

Pärlkvist
Ej begränsad.

Ytved (Splint/ Vitved)
Sidsträngar om max ca 10% av tiljans bredd.

Ytsprickor
Enstaka tillåts.

Hyvelurslag
Tillåts i begränsad omfattning, ej djupare än 1 mm.

Färgnyanser
Ja, träets naturliga färgvariationer, även mindre missfärgningar och kärnzoner upp till ca 20 cm längd.

Insektsskador
Ej tillåtet.

Spackling
Tillåts

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på stavar av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Sortering Typ 3

Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre respektive sämre sortering.

Utseende

Kvistar
Ingen begränsning i storlek eller mängd, dock ej rötkvist.

Kvisthål
Mindre om ca 10 mm bredd och 2–3 mm djupa tillåts.

Pärlkvist
Ej begränsad.

Ytved (Splint/Vitved)
Sidsträngar om max ca 20% av tiljans bredd.

Ytsprickor
Tillåts

Hyvelurslag
Tillåts i begränsad omfattning.

Färgnyanser
Ja, träets naturliga färgvariationer, även missfärgningar och kärnzoner upp till ca 30 cm längd.

Insektsskador
Ja, enstaka.

Spackling
Tillåts

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på stavar av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Sortering Typ 4

Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre sortering.

Utseende

Kvistar
Ingen begränsning i storlek, mängd eller typ. Kvisturslag eller spruckna kvistar tillåts i begränsad omfattning.

Kvisthål
Mindre om ca 10 mm bredd och 2–3 mm djupa tillåts.

Pärlkvist
Ej begränsad.

Ytved
(Splint/Vitved) Tillåts som sidsträngar om max 30% av tiljans bredd.

Ytsprickor
Enstaka tillåts

Hyvelurslag
Enstaka tillåts

Färgnyanser
Ingen begränsning

Insektsskador
Ingen begränsning

Spackling
Tillåts, ej begränsat

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på stavar av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Obs! Detta är en sortering som tillåter större variation än Typ 3. Det kan förekomma tiljor som endast har små rustika inslag, exempelvis en Typ 2 sortering med maskhål eller en Typ 3 sortering med större andel splintved.

Tjocklek
21 mm. Alla stavar upp till 140 mm kan även beställas i 16 mm tjocklek.

Bredder
Europeisk ek levereras i fasta bredder om 95 / 115 / 140 och 180. Bredderna kan naturligtvis blandas efter önskemål.
Övriga träslag efter tillgång och önskemål.

Längder
Europeisk ek 400-1200 mm.

Förslag till föreskrivande text

Obs! Detta är en generell text. Anpassa innehållet så det stämmer med golvet du föreskriver.

Trägolv
Golvtyp: Ange Almedalsgolvs Parkettstav, europeisk ek.
Ange därefter Sortering Typ 1, Typ 2, Typ 3 eller Typ 4.
Dimension: Ange tjocklek 16 eller 21 mm. Ange bredd/bredder: 95/115/140/180 mm. Ange längden: mellan 400–1200 mm.
Längden bör oftast vara jämnt delbar med bredden.

Ytbehandling
Almedalsgolvs fabriksytbehandling: Ange det namn och nummer som står beskrivet på hemsidan, alternativt på baksidan av golvprovet.

För behandling på plats: Ange önskad ytbehandling.

Läggning
Ange någon av nedanstående läggningsmetoder.

Alternativ 1

Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av SMP-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar.

Alternativ 2

Golvet skall skruvas i underliggande trämaterial med, av golvleverantören rekommenderad, golvskruv. Läggning enligt golvleverantörens anvisningar.

Alternativ 3

Golvet skall spikas med elförzinkad smältlimsbelagd dyckert 1,8 x 32-64 mm. Längd beroende på underlag. Gäller endast på björkplywood.

Betong
Obs! Vid all hellimning på betongunderlag skall RBK-mätning utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant.

21 mm stav: Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 80% vid vct 0,4 resp. 0,6.

16 mm stav: Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 85% vid vct 0,4 resp. 0,6.

Fuktberäkningar som ligger till grund för 80% resp. 85% RF i betong är baserade på vct 0,4 respektive vct 0,6 samt ett inneklimat enligt EN 15026 (medelstor fuktbelastning) och RF Luft max 60%.

Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning.

Avjämningsmassor
Normal- & självtorkande avjämningsmassor skall fuktmätas enligt GBR Branschstandard för bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning. RF får ej överstiga 65% vid hellimning av trägolvet.

Om risk föreligger att RF överstiger 65% skall fuktspärr användas på avjämningsmassan. Notera att i dessa fall måste tillverkaren av
avjämningsmassan godkänna att fuktspärr appliceras på avjämningen.

Ytdraghållfasthet på betong och avjämning vid hellimning
2,0 MPa

Vi rekommenderar följande avjämning / flytspackel:
– ARDEX K 80 i kombination med parkettlim ARDEX AF 480 MS
– Bostik 2010 Industry 10 mm i kombination med Bostik Maxi Bond Parquette lim
– Combimix CM 920 Industri
– Combimix CM 940 Industri Top
– Schönox DSP i kombination med parkettlim Casco Elastic
– StoCrete CS 650
– TM Industry K
– TM Snabbavjämning K
– TM Superflyt
– Weberfloor Industri
– Weberfloor 4602 Industry Base-Extra
– Weberfloor 4160 fine flow rapid

Med vår Parkettstav går det att skapa helt unika golv. Nedan visar vi ett antal mönsterförslag. Det går givetvis att rita ett eget mönster.