Våra trägolv / Kubbgolv / Base

Kubbgolv Base

Kubbgolv Base är ett PEFC-certifierat massivt trägolv som läggs med ändträet uppåt och hellimmas mot underlaget. Enormt tåligt och med mycket bra akustiska egenskaper passar den i de flesta miljöer. Base tillverkas i furu, gran, lärk, rökt lärk, ek och rökt ek.


Referenser

Se referenser med våra Kubbgolv

Tillbehör Kubbgolv Base

Kubbgolv Base i korthet

– PEFC-certifierat råmaterial från Europeisk skog. Gran och Furu från svensk skog.

– Uppfyller kraven för flera miljöbedömningssystem så som BREEAM, Byggvarubedömningen m.fl.

– Tillverkas i gran, furu, ek, rökt ek, lärk och rökt lärk

– Tjocklek standard 18 mm

– Snygga möten mellan material utan täcklister. Detta tack vara hellimning mot underlaget

Fler fördelar med Kubbgolv

– Mycket god ljudabsorptionsförmåga

– Omslipningsbart åtskilliga gånger

– Innerväggar och fasta installationer kan placeras på golvet för att senare flyttas utan att golvet behöver bytas ut.

– Kan lämnas obehandlat för bättre friktion och minskad halkrisk

– Enkelt att punktreparera under hela golvets livslängd

Produktinformation & Tekniska anvisningar 

Behöver du ingående information om förutsättningar, underlag, läggning mm hänvisar vi dig till vårt dokument Produktinformation & Tekniska anvisningar.

Du hittar dokumentet här

Fabriksytbehandlingar

Kubbgolv Base levereras som regel obehandlad från fabrik. Golvet ska då slipas och ytbehandlas på plats av golventreprenör. Base kan dock levereras med fabriksfärdiga ytbehandlingar och ytstrukturer. Dessa kubbgolv kan levereras färdiga med hådvaxolja och det enda som återstår är en installationspolering på plats.

Tumlad och/eller borstad ytstruktur går att få på alla våra träslag. Se bild för jämförelse mellan tumlad samt borstad kubb och vårt klassiska finslipade kubbgolv. På Steam Hotel i Västerås ligger ett exempel på tumlat och borstat kubbgolv.

För mer information om våra ytbehandlingar och ytstrukturer vänligen kontakta oss.

Leverans & läggning

Kubben levereras i remsor om 6-8 st som hålls samman av tunn tejp på sidorna, detta för att underlätta läggningen. Storleken varierar något beroende på träslag. Kubben hellimmas mot underlaget med ändträet uppåt. Kubbgolv Base levereras som standard obehandlad, men kan även levereras med fabriksbehandlad yta om så önskas. Fabriksbehandlad kubb levereras då endast med borstad yta som i sin tur kan kombineras med tumlad, bränd och pigmenterad yta.

Se film från läggningen av kubbgolv här

Anslutningar med massiva trägolv

Massiva trägolv har tydliga fördelar vad gäller mötet mellan olika material. Eftersom massiva trägolv från Almedalsgolv skall monteras fast mot underlaget är rörelsen i sidan mycket liten till skillnad från flytande golv som rör sig betydligt mer.

Ett massivt golv måste läggas på ett sätt som möjliggör rörelser inom den lagda ytan. Det innebär i sin tur att man kan tillåta mycket små expansionsfogar mot mötande material. Exempelvis i mötet mellan trägolvet och sten kan det räcka med en liten mjukfog om ca 3 mm eller en metallist som kompletteras på träsidan med en liten mjukfog.

Ytbehandling

Kubben skall slipas och ytbehandlas efter läggning. Golvet kan slipas antingen med traditionell golvslipningsmaskin eller med en rondellslipmaskin, typ Bona Powerdrive eller Pallman Spider. Skillnaden är att rondellslipmaskinen ger ett jämnare resultat utan slipränder och årsringarna framhävs tydligare. Därefter ytbehandlas golvet med olja, hårdvaxolja eller kanske med endast trägolvsåpa.

Om ett massivt trägolv med större friktion och minskad halkrisk prioriteras, kan exempelvis gälla verkstäder och slöjdsalar, kan ytan lämnas helt oslipad och obehandlad. Detta gäller om inga speciella krav ställs på färg eller att ytan ska stå emot vätskor med mera. Ett helt oslipat och obehandlat kubbgolv blir med tiden grått och tätt.

Socklar & Lister

Matcha ditt golv med lister och socklar i samma stil. Välj sockel med rund eller skarp kant. 20 mm tjock. 60 mm hög.

Läs mer här

Miljö

Kubbgolv Base från Almedalsgolv levereras med PEFC-certifierat råmaterial. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM och Svanen.

För en fullständig dokumentation över resultaten i de olika bedömningssystemen se vår lista här.