Våra trägolv / Kubbgolv / Base / Furu

Kubbgolv Base
Kubbgolv Base Furu
Kubbgolv Base Furu
Kubbgolv Base Furu
Kubbgolv Base Furu
Kubbgolv Base Furu

Furu

Träslag PEFC-Certifierad svensk Furu
Yta Levereras obehandlad. Slipas och ytbehandlas på plats.

Dimensioner
Tjocklek 18 mm
Bredd 68 mm
Längd 88 mm

Kubbgolv i furu kan liknas vid ett allmogegolv i modernare tappning. Den typiska mörka röda kärnan syns på många av kubben och ger ett livligt intryck.

Referenser
Behrer & Partners
Furulidsskolan Slöjd
Smålands Museum
Herrestaskolan Slöjd

Som trappa
Lindbladsskolan

Kubbgolv Base från Almedalsgolv levereras med PEFC-certifierat råmaterial. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem.

Miljöbyggnad – Guld
BREEAM *
Svanen – Listed
Byggvarubedömningen – Rekommenderas
SundaHus – A

Fullständig dokumentation över resultaten i de olika bedömningssystemen samt mer information om vårt miljöarbete hittar du här.

* Vi har inga intyg för våra kubbgolv i furu då de innehåller en naturligt hög nivå av terpener. Då naturliga terpener ingår i TVOC, blir nivån för TVOC avsevärt högre än för andra träslag. Denna emission avgår relativt snabbt och kommer efter en tid inte längre avge så höga värden.
Huruvida terpener påverkar byggnader som skall certifieras i BREEAM är vad vi förstår upp till varje assessor att bedöma. En assessor vi varit i kontakt
med anser att naturliga terpener inte skulle påverka certifieringen. Detta eftersom användande av trä i byggnader främjas samt att det är en emission som försvinner relativt snabbt från materialet.

Tjocklek
18 mm. (Kan även specialbeställas i andra tjocklekar såsom 20, 22, med flera.)

Bredd
ca 68 mm.

Längd
ca 88 mm.

Förslag till föreskrivande text

Obs! Detta är en generell text. Anpassa innehållet så det stämmer med golvet du föreskriver.

Trägolv
Golvtyp: Ange Almedals kubbgolv Base.
Träslag: Ange träslag.
Dimension: Ange tjocklek XXmm.
Mönsterläggning: Ange: Fallande, stapel, ruta eller tegel.

Ytbehandling
Almedalsgolvs fabriksytbehandling: Ange det namn som står
beskrivet under “Fabriksytbehandlingar”, alternativt på baksidan av golvprovet.

För behandling på plats: Ange önskad ytbehandling.

Läggning
Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av SMP-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar.

Underlagets jämnhet
Ange det jämnhetskrav som önskas enligt nedan:
-Standardkrav enligt de krav som framgår av AMA Hus 21, 43 DC/1 klass A.
-Standardkrav enligt de krav som framgår av AMA Hus 21, 43 DC/1 klass B.

Betong
Obs! Vid all hellimning på betongunderlag skall RBK-mätning utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 90% vid vct 0,4 resp. 0,6.

Fuktspärr
Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning.

Avjämningsmassa / flytspackel
Obs! Vid all hellimning på avjämningsmassor skall fuktmätning utföras enligt GBR Branschstandard för bestämning av relativ fukt-
ighet, RF i golvavjämning. RF får ej överstiga 65% vid hellimning av trägolvet. Detta gäller för både normal- & självtorkande avjämning.

Ytdraghållfasthet på betong och avjämning vid hellimning
2,0 MPa

Vi rekommenderar följande avjämning / flytspackel:
– ARDEX K 80 i kombination med parkettlim ARDEX AF 480 MS
– Combimix CM 920 Industri
– Combimix CM 940 Industri Top
– Schönox DSP i kombination med parkettlim Casco Elastic
– StoCrete CS 650
– TM Industry K
– TM Snabbavjämning K
– TM Superflyt
– Weberfloor Industri
– Weberfloor 4602 Industry Base-Extra
– Weberfloor 4160 fine flow rapid

Kubbgolv skall hellimmas mot underlaget med så kallat SMP-lim. Parkettlimmet skall ha en bestående elasticitet och ha en hög E-modul, exempelvis Casco Elastic Plus. Limmängden skall minimum ligga mellan 1,2 – 1,6 kg / kvm. Dock skall alltid limleverantören konsulteras.

Slipning
Golvet skall slipas med Bona Power Drive alternativt Pallman Spider (eller motsvarande maskin) och slippapper 36/50/100.

Vi levererar Base för olika mönsteralternativ. Kubben levereras i remsor som hålls samman av tejp på sidorna. 7-8 kubb per remsa beroende på kubbstorlek.

Obs! Vid beställning är det viktigt att ange mönster.