Trappor & Gradänger / Trappor Design XL

Trappor med Design XL

Till Design XL levererar vi fabriksfärdiga trappdelar som består av plan- och sättsteg. Trappstegen är fabriksslipade och fabriksbehandlade med hårdvaxolja. Ingen slipning, spackling eller ytbehandling behövs alltså på plats, något som underlättar den totala byggprocessen avsevärt.

Råmaterialet till Design XL består av 80-100% spillmaterial.

Fabriksfärdiga trappsteg

Trappbeklädnad till Design XL levereras slipade och ytbehandlade till byggarbetsplatsen. Stegen är monterade på korkgummimatta eller polyestermatta som är böjbar och därmed lätt att passa in och montera. Korkgummimattan har ljuddämpande egenskaper.

Plansteg, sättsteg och trappnos levereras uppdelade beroende på projektets storlek och förutsättningar. Delarna levereras med notspår och fjäder.

Kontrastmarkering

Vi kan ta erbjuda flera olika fabriksfärdiga lösningar för kontrastmarkeringar. Markeringarna kan t.ex. bestå av hela eller delar av trappnosen eller som en stav innanför nosen. Man kan även använda ett helt steg som markering.

Miljömedveten tillverkning

Råämnet till Design XL består av spillmaterial från annan tillverkning samt råmaterial från stammens yttre delar som annars skulle använts till ved eller pellets. Istället för att råvaran eldas upp tar vi hand om träet som bearbetas i flera steg och förädlas till en produkt helt unik i sitt slag.

Rustikt utseende

Design XL är ett rustikt massivt trägolv med ett mycket livligt uttryck. Stor färgvariation mellan stavar, nivåskillnader upp till max ca 1,0 mm samt springor mellan stavar är del av karaktären. För fullständig beskrivning se dokumentet Produktbeskrivningar och tekniska anvisningar.

Anslutande golvytor och detaljer

I samband med tillverkning av trappor och gradänger kan vi även ta fram anslutande golvytor, detaljer och snickerier till Design XL. Allt tillverkas för hand anpassat efter projektets förutsättningar.

Det går att använda Design XL endast som golvyta så länge ytorna inte är för stora. Grundidén med Design XL är att den ska bestå av 80-100% spillmatetrial. Tillgången på spill styr därför vilka mängder vi kan leverera. Blir ytorna för stora måste vi komplettera med nytt råämne, något som vi helst undviker.

 

Snickerier

Anpassade snickerier till Fagerhultsskolan. Precis som trappdelarna levereras snickerier måttanpassade och ytbehandlade till byggarbetsplatsen.

Miljö

Materialet är spårbart med PEFC vilket betyder att råämnet går att följa hela vägen från träd till färdig trappa. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM, LEED och Svanen.

Miljöbyggnad 3.0 – Guld
BREEAM – Outstanding
LEED Klarar LEEDs kriterium för VOC

För en fullständig dokumentation över resultaten i de olika bedömningssystemen se vår lista här.