Trappor & Gradänger / Trappor Design XL

Trappor med Design XL

Till Industriparkett Design XL kan vi leverera fabriksfärdiga trappdelar som består av plan- och sättsteg. Trappstegen är fabriksslipade och fabriksbehandlade med hårdvaxolja. Ingen slipning, spackling eller ytbehandling behövs alltså på plats, något som underlättar den totala byggprocessen avsevärt. Bygget behöver inte heller stanna av för slipning och ytbehandling.

Fabriksfärdiga trappsteg

Trappbeklädnad till Industriparkett Design XL levereras slipade och ytbehandlade till byggarbetsplatsen. Stegen är monterade på korkgummimatta eller polyestermatta som är böjbar och därmed lätt att passa in och montera. Korkgummimattan har ljuddämpande egenskaper.

Plansteg, sättsteg och trappnos levereras uppdelade beroende på projektets storlek och förutsättningar. Delarna levereras med notspår och fjäder.

Kontrastmarkering

Vi kan ta erbjuda flera olika fabriksfärdiga lösningar för kontrastmarkeringar. Markeringarna kan t.ex. bestå av hela eller delar av trappnosen eller som en stav innanför nosen. Man kan även använda ett helt steg som markering.

Miljömedveten tillverkning

Råämnet till trappdelarna består precis som golvet av spillmaterial från annan tillverkning samt råmaterial från stammens yttre delar som annars skulle använts till ved eller pellets. Istället för att råvaran eldas upp tar vi hand om träet som bearbetas i flera steg och förädlas till en produkt helt unik i sitt slag.

Spårbart råämne

Materialet är spårbart med PEFC vilket betyder att råämnet går att följa hela vägen från träd till färdig trappa.

Träslag och ytbehandling 

Design XL tillverkas i Ek, Anrökt Ek och Ask. Oavsett om det gäller golv eller trappor levereras Design XL färdig, ingen slipning eller ytbehandling behövs på plats.

Läs mer om träslag och ytbehandlingar här

 

Anpassning och detaljer

I samband med tillverkning av trappor och golv kan vi även ta fram anslutande detaljer och snickerier till Design XL. Allt tillverkas för hand anpassat efter projektets förutsättningar.

Miljö

Trappor med vår Industriparkett Design XL levereras med PEFC-certifierat råmaterial. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM och Svanen.

Miljöbyggnad 3.0 – Guld
BREEAM – Outstanding

För en fullständig dokumentation över resultaten i de olika bedömningssystemen se vår lista här.