Våra trägolv / Design XL / Ek Mix 1401

Ek Mix 1401

Träslag PEFC-certifierad Europeisk Ek
Yta Borstad
Ytbehandling Lövträlut / Hårdvaxolja vitpigmenterad sidenmatt


Ett vitt rustik massivt trägolv som ger ett mycket ljust intryck. Tillverkad till stor del av spillmaterial. Den ljusa pigmenteringen gör intrycket mer jämnt då skillnaderna på ljusa och mörka stavar dämpas.

 

En rustik mix med varierande färger.

Utseende
En rustik sortering som innehåller kvist, kärnzoner och även splintved i viss begränsad omfattning.

Färgnyanser
ja, träets naturliga färgvariationer.

Splintved
Begränsad omfattning

Insektsskador
Enstaka tillåtet

Spackling
Spackling kan förekomma. Obs! färgen på spackel kan avvika från kvist och trä.

Ytbehandling
Levereras hårdvaxoljad, neutral eller pigmenterad. Levereras med lätt borstad yta.

Elementstorlek

Tjocklek
21 mm (16 mm kan specialbeställas).

Bredd / Längd
300 x 900 mm (ca 5% 600 mm)
alt. 600 x 600 mm

Stavstorlekar

Tjocklek
20 mm (15 mm).

Bredd
Mixade bredder 7 / 12 / 18 / 26 / 32 mm

Längd
900 mm alt. 600 mm

Förslag till föreskrivande text

Obs! Detta är en generell text. Anpassa innehållet så det stämmer med golvet du föreskriver.

Trägolv
Golvtyp: Almedalsgolvs Industriparkett Design XL.
Träslag: Ange träslag.
Dimension: Ange tjocklek 16 eller 21 mm. Ange elementstorlek: 300 x 900 mm eller 600 x 600 mm.
Mönsterläggning: Ange: Fallande, stapel, tegel eller ruta.

Ytbehandling
Almedalsgolvs fabriksytbehandling: Almedals fabriksytbehandling: Ange det namn och nummer som står beskrivet på baksidan av golvprovet.

För behandling på plats: Ange önskad ytbehandling.

Läggning
Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av SMP-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar.

Vi rekommenderar följande parkettlimmer:
– Bona Titan
– Casco Elastic Plus
– Wakol MS 260

Betong
Obs! Vid all hellimning på betongunderlag skall RBK-mätning utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga värden enligt nedan.

21 mm: Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 80% vid vct 0,4 resp. 0,6.

16 mm: Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstigaa 85% vid vct 0,4 resp. 0,6.

Fuktberäkningar som ligger till grund för 80% resp. 85% RF i betong är baserade på vct 0,4 respektive vct 0,6 samt ett inneklimat enligt EN 15026 ( medelstor fuktbelastning ) och RF Luft max 60%.

Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning.

Avjämningsmassor
Normal- & självtorkande avjämningsmassor skall fuktmätas enligt GBR Branschstandard för bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning. RF får ej överstiga 65% vid hellimning av trägolvet.

Om risk föreligger att RF överstiger 65% skall fuktspärr användas på avjämningsmassan. Notera att i dessa fall måste tillverkaren av avjämningsmassan godkänna att fuktspärr appliceras på avjämningen.

Ytdraghållfasthet på betong och avjämning vid hellimning
2,0 MPa

Vi rekommenderar följande avjämning / flytspackel:
– ARDEX K 80
– Bostik 2010 Industry 10 mm i kombination med Bostik Maxi Bond Parquette lim
– Combimix CM 920 Industri
– Combimix CM 940 Industri Top
– Schönox DSP i kombination med parkettlim Casco Elastic
– StoCrete CS 650
– TM Industry K
– TM Snabbavjämning K
– TM Superflyt
– Weberfloor Industri
– Weberfloor 4106 fine flow rapid
– Weberfloor 4602 Industry Base-Extra

Färgnyanser
Ja, träets naturliga färgvariationer.

Splintved
Begränsad omfattning

Insektsskador
Enstaka tillåts

Spackling
Spackling kan förekomma. Obs! Färgen på spackel kan avvika från kvist och trä.

Ytbehandling
Levereras hårdvaxoljad, neutral eller pigmenterad. Kan även levereras med borstad yta.

Råämnet till Design XL består förutom av spillmaterial från annan tillverkning även av råmaterial från stammens yttre delar som annars skulle använts till ved eller pellets. Istället för att råvaran eldas upp tar vi hand om träet som bearbetas i flera steg och förädlas till en produkt helt unik i sitt slag. Miljöhänsyn, respekt för materialet och uppfinningsrikedom ligger bakom vår Industriparkett Design XL – marknadens största och troligen mest miljömedvetna massiva trägolv.

Industriparkett Design XL levereras med PEFC-certifierat råmaterial. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem.

Miljöbyggnad – Guld
BREEAM – Outstanding
Byggvarubedömningen – Accepteras

Fullständig dokumentation över resultaten i de olika bedömningssystemen samt mer information om vårt miljöarbete hittar du här.