Våra trägolv / Industriparkett / Design 2.0

Industriparkett Design 2.0

Design 2.0 är en fabriksfärdig industriparkett i massivt trä. Detta massiva trägolv går mycket snabbt att lägga då det levereras i färdiga element med notspår och fjäder runt om, färdigslipat och hårdvaxoljat i fabrik.


Referenser

Se referenser med våra Industriparketter här

Tillbehör till Design 2.0

Design 2.0 i korthet

– Tillverkas av FSC-certifierat råmaterial. Gäller alla träslag utom valnöt.

– Uppfyller kraven för flera miljöbedömningssystem så som BREEAM, LEED,  Miljöbyggnad m.fl.

– Tillgänglig i många olika kulörer, ytbehandlingar och strukturer

– Tjocklek 8 mm

– Omslipningsbart flertal gånger

– God rumsakustik tack vare hellimning

– Miljövänliga golv fria från oönskade emissioner

– Uppfyller kraven för brandklassen Cfl-s1 i enlighet med EN 13501-1:2018

Fördelar på byggarbetsplatsen

– Färdigbehandlad och ytbehandlad från fabrik. Ingen slipning eller ytbehandling behövs på plats.

– Levereras i färdiga element som hellimmas mot underlaget. 632 mm x 312 mm, 8 mm tjocka.

– Ger mycket snabbt en färdig yta vilket innebär en avsevärd tidsvinst på byggarbetsplatsen. Jämfört med traditionell industriparkett som måste slipas, spacklas och ytbehandlas på plats.

– Sticksåg kan användas vid tillpassningar då Design 2.0 är monterad på en filtmatta som håller stavarna på plats. Mycket tidsbesparande jämfört med traditionell industriparkett som levereras med lösa stavar.

– Innerväggar och fasta installationer kan placeras på golvet för att senare flyttas utan att golvet behöver läggas om / bytas ut.

Golvprover

Du som är inredare, arkitekt eller golventreprenör är varmt välkommen att beställa prover på våra trägolv. Fyll i formuläret så återkommer vi med en bekräftelse. Du har normalt proverna nästföljande vardag.

Beställ materialprover här

Miljö

Industriparkett Design 2.0 levereras med FSC-certifierat råmaterial. Det gäller alla träslag utom Valnöt. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM, LEED och Svanen.

Miljöbyggnad 3.0 – Guld
BREEAM – Outstanding
LEED Klarar LEEDs kriterium för VOC

För en fullständig dokumentation över resultaten i de olika bedömningssystemen se vår lista här.

 

Trappor

Vi tillverkar även beklädnader till trappor av våra Industriparketter. Trappdelarna levereras som färdiga sätt- och plansteg med integrerad kontrastmarkering.

Läs mer om våra trappor här

Fabriksytbehandlingar

Unikt för Almedalsgolvs Industriparkett Design 2.0 är fabriksbehandlingarna som finns i en mängd olika utseenden. Ingen ytterligare behandling behövs på plats och golvet är färdigt att använda direkt efter läggning så fort limmet torkat. Färdigbehandlade industriparketter förenklar och effektiviserar den totala byggprocessen avsevärt och innebär en väsentlig tidsbesparing jämfört med traditionella industriparketter som ska slipas, spacklas och ytbehandlas på plats.

Leverans

Industriparkett Design 2.0 är ett massivt trägolv uppbyggt av små stavar som på undersidan är limmade på en polyestermatta. Parketten levereras i färdiga element om 8 mm tjocklek, samt 632 mm längd x 312 mm bredd (stavarna var för sig mäter ca 156 mm x 23 mm).

Eftersom stavarna inte är sammanlimmade har de möjlighet att expandera och torka utan risk för så kallad sidlimning. Det sammanhängande golvelementet bidrar till en större och bättre vidhäftning mot underlaget och parkettlimmet. Risken för stavsläpp är följaktligen mycket liten i jämförelse med traditionell industriparkett med lösa stavar i mindre dimensioner. Parketten läggs fallande i en riktning men det går även att vända riktning eftersom notspår och fjäder passar både på lång- och kortsida.

Läggning

Parketten hellimmas mot underlaget och är efter en installationspolering färdig att tas i bruk. Design 2.0 ger mycket snabbt en färdig yta vilket innebär avsevärd tidsvinst på byggarbetsplatsen, ingen slipning, spackling eller ytbehandling behövs.

Parkettelementen kan vid passningar sågas med sticksåg vilket gör läggningen snabbare och eftersom parketten hellimmas mot underlaget får man en god rumsakustik.

Se hur Design 2.0 läggs här. (Länk till Vimeo.)

Anslutningar med massiva trägolv

Massiva trägolv har tydliga fördelar vad gäller mötet mellan olika material. Eftersom massiva trägolv från Almedalsgolv skall monteras fast mot underlaget är rörelsen i sidan mycket liten till skillnad från flytande golv som rör sig betydligt mer.

Ett massivt golv måste läggas på ett sätt som möjliggör rörelser inom den lagda ytan. Det innebär i sin tur att man kan tillåta mycket små expansionsfogar mot mötande material, exempelvis i mötet mellan trägolvet och sten kan det räcka med en liten mjukfog om ca 3 mm eller en metallist som kompletteras på träsidan med en liten mjukfog.

Socklar & Lister
Matcha ditt golv med lister och socklar i samma stil. På samma sätt som vi tillverkar golvelement gör vi även socklar och andra tillbehör. Alltid måttanpassat och tillverkat unikt för varje projekt.

 

Produktinformation & Tekniska anvisningar 

Behöver du ingående information om förutsättningar, underlag, läggning mm hänvisar vi dig till vårt dokument Produktinformation & Tekniska anvisningar.

Du hittar dokumentet här

Brandklassning

Brandprov är utfört av RISE Research Institutes of Sweden AB på Industriparkett Design 2.0. Både ek och ask uppfyller kraven för brandklassen Cfl-s1 i enlighet med EN 13501-1:2018.

Läs mer här