Våra trägolv / Ädelträtiljor / Ask Mix 2108

Ask Mix 2108

Träslag PEFC-Certifierad Europeisk Ask
Yta Slipad
Ytbehandling
Hårdvaxolja naturell sidenmatt

Bränd för hand med gasolbrännare inspirerad av metoden Shou Sugi Ban. Levereras färdigbehandlad med naturell hårdvaxolja från fabrik. Levereras endast i sortering Mix.

Obs! Ett golv med mycket livligt utseende. Levereras endast i blandade bredder.

Mix

En blandad sortering med kvistar, brunkärna och vilda strukturer. Detta innebär att skulle man önska ett jämnare utseende måste enstaka tiljor bortsorteras eller kapas och användas som start- eller sluttiljor. Detta påverkar inte läggningen och är inte skäl för reklamation. Ett något större spill än normalt måste i så fall förväntas.

Tjocklek
21 mm

Bredder
100 / 120 / 140 & 160 mm.

Obs! Levereras endast i blandade bredder. Går ej att beställa i specifik bredd.

Längder
Levereras som standard i fallande längder mellan 1000–2400 mm.
Ca 80% i längder 1400-2400 mm.

Förslag till föreskrivande text

Trägolv
Golvtyp: Ange Almedals Ädelträtilja, ask mix.
Dimension: Ange tjocklek 21 mm.

Ytbehandling
Almedalsgolvs fabriksytbehandling

För behandling på plats
Ange önskad ytbehandling.

Läggning
Ange någon av nedanstående läggningsmetoder.

Alternativ 1

Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av SMP-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar.

Alternativ 2

Golvet skall skruvas i underliggande trämaterial med, av golvleverantören rekommenderad, golvskruv. Läggning enligt golvleverantörens anvisningar.

Alternativ 3

Golvet skall spikas med elförzinkad smältlimsbelagd dyckert 1,8 x 32-64 mm. Längd beroende på underlag. Gäller endast på björkplywood.

Betong
Obs! Vid all hellimning på betongunderlag skall RBK-mätning utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant.

21 mm tilja
Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 80% vid vct 0,4 resp. 0,6.

Fuktberäkningar som ligger till grund för 80% resp. 85% RF i betong är baserade på vct 0,4 respektive vct 0,6 samt ett inneklimat enligt EN 15026 ( medelstor fuktbelastning ) och RF Luft max 60%.

Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning.

Avjämningsmassor
Normal- & självtorkande avjämningsmassor skall fuktmätas enligt GBR Branschstandard för bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning. RF får ej överstiga 65% vid hellimning av trägolvet.

Om risk föreligger att RF överstiger 65% skall fuktspärr användas på avjämningsmassan. Notera att i dessa fall måste tillverkaren av avjämningsmassan godkänna att fuktspärr appliceras på avjämningen.

Ytdraghållfasthet på betong och avjämning vid hellimning
2,0 MPa

Vi rekommenderar följande avjämning / flytspackel:
– ARDEX K 80 i kombination med parkettlim ARDEX AF 480 MS
– Bostik 2010 Industry 10 mm i kombination med Bostik Maxi Bond Parquette lim
– Combimix CM 920 Industri
– Combimix CM 940 Industri Top
– Kiilto Topplan DF
– Kiilto Topplan Rapid
– Kiilto Hardplan
– Schönox DSP i kombination med parkettlim Casco Elastic
– StoCrete CS 650
– TM Industry K
– TM Snabbavjämning K
– TM Superflyt
– Weberfloor Industri
– Weberfloor 4602 Industry Base-Extra
– Weberfloor 4160 fine flow rapid

Almedalsgolv har PEFC-certifikat och tillhandahåller PEFC-certifierade massiva ektiljor och stavar med spårbarhetscertifiering. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM, LEED och Svanen.

Miljöbyggnad 3.0 – Guld
BREEAM – Outstanding
Byggvarubedömningen – Rekommenderas
LEED – Klarar LEEDs kriterium för VOC

Miljöintyg från RISE (Research Institutes of Sweden AB) hittar du här.

Detta är en ny produkt. För mer information vänligen kontakta oss direkt via telefon eller mail.