Våra trägolv / Ädelträtiljor / 1414

Ädelträtilja
Ädelträtilja 1414
Ädelträtilja 1414

1414

Träslag PEFC-Certifierad Europeisk Anrökt Ek*
Yta Borstad
Ytbehandling Hårdvaxolja lätt vitpigmenterad sidenmatt

En varmt nötbrun tilja på anrökt ek. Skillnaden mot 1408 ligger i borstad resp. slipad yta.

*Anrökt Ek – Träet har fått en ytlig mörk ton genom ammoniakbehandling. Behandlingen når olika djupt på olika delar av träet, utseendet kan därför inte återställas vid eventuell omslipning. Vid händelse av omslipning måste ytan behandlas med mörkt pigment för att undvika synliga spår av rökning. Betonas bör dock att omslipning inte är nödvändig så länge golvet vårdas på rätt sätt.

Referens
Villa Stockholms skärgård

Våra Ädelträtiljor kan, med vissa undantag, beställas i fyra olika sorteringar. Vill du ha grova brädor med mycket kvist eller släta, stilrena tiljor? Välj mellan Typ 1, 2, 3 och 4. Det finns även möjlighet att blanda flera sorteringar.

Våra sorteringar på europeisk ek tillåter ytterst lite splintved (vitved). Notera dock att varje sortering även tillåts inkludera upp till ca 5% av annan sortering.

Sortering Typ 1

(Vår utseendemässigt jämnaste sortering)
Sortering tillåts inkludera upp till 5% av annan sortering. Detta innebär att enstaka tiljor kan behöva kapas och användas som start- eller sluttiljor. Detta påverkar inte läggningen och är inte skäl för reklamation.

Utseende

Kvistar
Enstaka Kvistar upp till ca 10 mm, inga ansamlingar av kvistar eller pärlkvistar. Ingen ytved (splint). Ytsprickor eller hyvelurslag ej tillåtet.

Färgnyanser
Ja, träets naturliga färgvariation, dock ej missfärgningar.

Insektsskador
Ej tillåtet

Spackling
Tillåts

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på tiljor av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Sortering Typ 2

Sortering tillåts inkludera upp till 5% av annan sortering. Detta innebär att enstaka tiljor kan behöva kapas och användas som start- eller sluttiljor. Detta påverkar inte läggningen och är inte skäl för reklamation.

Utseende

Kvistar

Upp till ca 30mm. Ej rötkvist.

Kvisthål
Mindre om ca 10 mm bredd och 2–3 mm djupa tillåts.

Pärlkvist
Ej begränsad.

Kvisthål
Mindre om ca 5mm bredd och 2–3mm djupa tillåts.

Ytved (Splint/ Vitved)
Sidsträngar om max ca 10% av tiljans bredd.

Ytsprickor
Enstaka tillåts.

Hyvelurslag
Tillåts i begränsad omfattning, ej djupare än 1mm.

Färgnyanser
Ja, träets naturliga färgvariationer, även mindre missfärgningar och kärnzoner upp till ca 20cm längd.

Insektsskador
Ej tillåtet.

Spackling
Tillåts

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på tiljor av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Sortering Typ 3

Sortering tillåts inkludera upp till 5% av annan sortering. Detta innebär att enstaka tiljor kan behöva kapas och användas som start- eller sluttiljor. Detta påverkar inte läggningen och är inte skäl för reklamation.

Utseende

Kvistar
Ingen begränsning i storlek eller mängd, dock ej rötkvist.

Kvisthål
Mindre om ca 10mm bredd och 2–3mm djupa tillåts.

Pärlkvist
Ej begränsad.

Ytved (Splint/Vitved)
Sidsträngar om max 20% av tiljans bredd.

Ytsprickor
Tillåts.

Hyvelurslag
Tillåts i begränsad omfattning.

Färgnyanser
Ja, träets naturliga färgvariationer, även missfärgningar och kärnzoner upp till ca 30cm längd.

Insektsskador
Ja, enstaka.

Spackling
Tillåts

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på tiljor av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Sortering Typ 4

Sortering tillåts inkludera upp till 5% av annan sortering. Detta innebär att enstaka tiljor kan behöva kapas och användas som start- eller sluttiljor. Detta påverkar inte läggningen och är inte skäl för reklamation.

Utseende

Kvistar
Ingen begränsning i storlek, mängd eller typ. Kvisturslag eller spruckna kvistar tillåts i begränsad omfattning.

Kvisthål
Mindre om ca 10 mm bredd och 2–3 mm djupa tillåts.

Pärlkvist
Ej begränsad.

Ytved (Splint/Vitved)
Tillåts som sidsträngar om max 30 % av tiljans bredd

Ytsprickor
Enstaka tillåts

Hyvelurslag
Enstaka tillåts

Färgnyanser
Ingen begränsning

Insektsskador
Ingen begränsning

Spackling
Tillåts, ej begränsat

Mineralfläckar
Det kan förekomma spår av så kallade mineralfläckar på tiljor av europeisk ek. Dessa framträder oftast som ljusare partier och följer inte ådring eller struktur efter något särskilt mönster. Fläckarna försvinner oftast med tiden (normalt sett inom några månader till 1 år) och är inte grund för reklamation.

Obs! Detta är en sortering som tillåter större variation än Typ 3. Det kan förekomma tiljor som endast har små rustika inslag, exempelvis en Typ 2 sortering med maskhål eller en Typ 3 sortering med större andel splintved.

Almedalsgolvs Ädelträtiljor kan beställas i en rad olika bredder och längder. Självklart kan bredder och längder kombineras och mönsterläggas.

Längder
Standard 600 mm – 2400 mm

Bredder
68 / 75 / 95 / 115 / 140 / 180 mm

Tjocklek
21 mm (16 mm kan specialbeställas i bredder upp till 140 mm)

Förslag till föreskrivande text

Obs! Detta är en generell text. Anpassa innehållet så det stämmer med golvet du föreskriver.

Trägolv
Golvtyp: Ange Almedals Ädelträtilja, europeisk ek. Ange därefter sortering enligt Typ 1, Typ 2, Typ 3 eller Typ 4.
Dimension: Ange tjocklek 16 eller 21 mm. Ange bredd/bredder: 68/75/95/115/140/180 mm. (Ange längder om specifika sådana önskas, annars levereras standardlängder 600–2400mm.)

Ytbehandling
Almedalsgolvs fabriksytbehandling: Ange det namn och nummer som står beskrivet på hemsidan, alternativt på baksidan av golvprovet.

För behandling på plats: Ange önskad ytbehandling.

Läggning
Ange någon av nedanstående läggningsmetoder.

Alternativ 1

Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av SMP-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar.

Alternativ 2

Golvet skall skruvas i underliggande trämaterial med, av golvleverantören rekommenderad, golvskruv. Läggning enligt golvleverantörens anvisningar.

Alternativ 3

Golvet skall spikas med elförzinkad smältlimsbelagd dyckert 1,8 x 32-64 mm. Längd beroende på underlag. Gäller endast på björkplywood.

Betong
Obs! Vid all hellimning på betongunderlag skall RBK-mätning utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant.

21 mm tilja
Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 80% vid vct 0,4 resp. 0,6.

16 mm tilja
Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 85% vid vct 0,4 resp. 0,6.

Fuktberäkningar som ligger till grund för 80% resp. 85% RF i betong är baserade på vct 0,4 respektive vct 0,6 samt ett inneklimat enligt EN 15026 ( medelstor fuktbelastning ) och RF Luft max 60%.

Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning.

Avjämningsmassor
Normal- & självtorkande avjämningsmassor skall fuktmätas enligt GBR Branschstandard för bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning. RF får ej överstiga 65% vid hellimning av trägolvet.

Om risk föreligger att RF överstiger 65% skall fuktspärr användas på avjämningsmassan. Notera att i dessa fall måste tillverkaren av avjämningsmassan godkänna att fuktspärr appliceras på avjämningen.

Ytdraghållfasthet på betong och avjämning vid hellimning
2,0 MPa

Vi rekommenderar följande avjämning / flytspackel:
– ARDEX K 80 i kombination med parkettlim ARDEX AF 480 MS
– Bostik 2010 Industry 10 mm i kombination med Bostik Maxi Bond Parquette lim
– Combimix CM 920 Industri
– Combimix CM 940 Industri Top
– Kiilto Topplan DF
– Kiilto Topplan Rapid
– Kiilto Hardplan
– Schönox DSP i kombination med parkettlim Casco Elastic
– StoCrete CS 650
– TM Industry K
– TM Snabbavjämning K
– TM Superflyt
– Weberfloor Industri
– Weberfloor 4602 Industry Base-Extra
– Weberfloor 4160 fine flow rapid

Almedalsgolv har PEFC-certifikat och tillhandahåller PEFC-certifierade massiva ektiljor och stavar med spårbarhetscertifiering. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM, LEED och Svanen.

Miljöbyggnad 3.0 – Guld
BREEAM – Outstanding
Byggvarubedömningen – Rekommenderas
LEED – Klarar LEEDs kriterium för VOC

Miljöintyg från RISE (Research Institutes of Sweden AB) hittar du här.