K-Märkt Frösunda

Golv: Kubbgolv Base Gran

Stad: Stockholm

Arkitekt: Gatun Arkitekter

Golventrepenör: Stockholms Interiörgolv

Visa golv

Plansteg och vilplan i Kubbgolv Base Gran. Kontrastmarkering i Rökt Lärk som tydligt avviker från granen.