Fredrik Yrkesgymnasium Slöjd

Golv: Kubbgolv Industry Gran

Stad: Haninge

Arkitekt: Cedervall arkitekter

Visa golv

Kubbgolvet är lämnat utan ytbehandling. På det sättet får golvet en ökad friktion och halkrisken minskar. Golvet kommer med tiden bli grått och tätt.