Hotel At Six

Golv: Ädelträtiljor 1409

Stad: Stockholm

Golvyta: 250 kvm

Golventrepenör: Hyttnäs Bygg

Visa golv

På Hotel At Six i Stockholm ligger vår Ädelträtilja 1409. Golvet är levererat med anpassade längder för att skapa ett unikt mönster.

1409 är en anrökt ektilja. Rökning/Anrökning innebär att träet placeras i slutna kammare med ammoniakgas där garvsyran i träet reagerar med ammoniaken och färgar träet mörkt brunt. Behandlingen når olika djupt på olika delar av träet och varje planka behåller därför sina naturliga färgskiftningar till skillnad mot om träet behandlas med mörkt pigment som färgar hela ytan lika mycket.