Våra trägolv / Kubbgolv / Industry / Vitpigmenterad Gran

Kubbgolv Industry Gran
Kubbgolv Industry Gran
Kubbgolv Industry Vitpigmenterad Gran

Vitpigmenterad Gran

Träslag PEFC-Certifierad svensk Gran
Yta Levereras obehandlad. Slipas och ytbehandlas på plats.

Dimensioner
Tjocklek 18 mm
Bredd 58 mm
Längd 88 mm

Granen har en jämn ljus ton utan rödkärna (att jämföra med furun som har en tydligare mörk kärna).

Läs mer om ytbehandling och vitpigmentering under fliken Ytbehandling.

Dimensioner
Tjocklek 30 mm
Bredd ca 70 mm
Längd ca 140 mm

Referens
LINK Arkitektur Kontor

Kubbgolv Base från Almedalsgolv levereras med PEFC-certifierat råmaterial. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem.

Miljöbyggnad – Guld
BREEAM – Outstanding
LEED v4 – Klarar LEEDs kriterium för VOC
Svanen – Reg.
Byggvarubedömningen – Rekommenderas
SundaHus – A

Fullständig dokumentation över resultaten i de olika bedömningssystemen samt mer information om vårt miljöarbete hittar du här.

Tjocklek
Minimum 30 mm. Övriga tjocklekar efter beställning.

Bredd
Standard ca 70 mm

Längd
Standard ca 140 mm

Förslag till föreskrivande text

Obs! Detta är en generell text. Anpassa innehållet så det stämmer med golvet du föreskriver.

Trägolv
Golvtyp: Ange Almedals kubbgolv Industry.
Träslag: Ange träslag.
Dimension: Ange tjocklek XXmm.
Mönsterläggning: Ange: Fallande, stapel, ruta eller tegel.

Ytbehandling
Almedalsgolvs fabriksytbehandling: Ange det namn som står beskrivet under “Fabriksytbehandlingar”, alternativt på baksidan av golvprovet.

För behandling på plats: Ange önskad ytbehandling.

Läggning
Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av SMP-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar.

Underlagets jämnhet
Ange det jämnhetskrav som önskas enligt nedan:
-Standardkrav enligt de krav som framgår av AMA Hus 21, 43 DC/1 klass A.
-Standardkrav enligt de krav som framgår av AMA Hus 21, 43 DC/1 klass B.

Betong
Obs! Vid all hellimning på betongunderlag skall RBK-mätning utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att RF i betongen inte får överstiga 90% vid vct 0,4 resp. 0,6.

Fuktspärr
Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning.

Avjämningsmassa / flytspackel
Obs! Vid all hellimning på avjämningsmassor skall fuktmätning utföras enligt GBR Branschstandard för bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning. RF får ej överstiga 65% vid hellimning av trägolvet. Detta gäller för både normal- & självtorkande avjämning.

Alt.1. På avjämningen hellimmas en 2 mm tjock kork-polyuretanmatta på vilken kubben hellimmas.
Alt. 2. På avjämningen appliceras en fuktspärr på vilken kubben hellimmas.
Om fuktspärr användas på avjämningsmassan måste tillverkaren av avjämningsmassan godkänna att fuktspärr appliceras på avjämningen.

Ytdraghållfasthet på betong och avjämning vid hellimning
2,0 MPa

Rekommenderade Produkter
– ARDEX K 80 i kombination med parkettlim ARDEX AF 480 MS
– Combimix CM 920 Industri
– Combimix CM 940 Industri Top
– Schönox DSP i kombination med parkettlim Casco Elastic
– StoCrete CS 650
– TM Industry K
– TM Snabbavjämning K
– TM Superflyt
– Weberfloor Industri
– Weberfloor 4602 Industry Base-Extra
– Weberfloor 4160 fine flow rapid

Kubbgolv skall hellimmas mot underlaget med så kallat SMP-lim. Parkettlimmet skall ha en bestående elasticitet och ha en hög E-modul, exempelvis Casco Elastic Plus. Limmängden skall minimum ligga mellan 1,2 – 1,6 kg / kvm. Dock skall alltid limleverantören konsulteras.

Slipning
Golvet skall slipas med Bona Power Drive alternativt Pallman Spider (eller motsvarande maskin) och slippapper 36/50/100.

Kubbgolv Industry kan läggas i flera olika mönster. Kubben levereras i rader om 7-8 st. Raderna hålls ihop med tejpremsor längs kanterna.

Exempel på mönster: