Trappor & Gradänger / Trappor Design 2.0

Skapa unika trappor

Till Industriparkett Design 2.0 kan vi leverera fabriksfärdiga trappdelar som består av plan- och sättsteg. Trappstegen är fabriksslipade och fabriksbehandlade med hårdvaxolja. Ingen slipning, spackling eller ytbehandling behövs alltså på plats, något som underlättar den totala byggprocessen avsevärt.

Genom åren har vi levererat flera trappor och gradänger av våra industriparkettgolv. Tack vare stor flexibilitet i tillverkningen kan vi ta fram det mesta när det kommer till storlek och design, alltid anpassat efter projektets förutsättningar och kundens önskemål.

Se referenser med våra trappor här

Exempel på trappor

Vi kan levererara trappor av våra industriparketter helt anpassat efter projektets mått och förutsättningar, med eller utan gradäng. Gradängtrappor görs med infällda trappsteg eller med utanpåliggande trappsteg. Utanpåliggande trappsteg kan levereras som lösa ”lådor” vilket förenklar läggningen och är en billigare lösning jämfört med gradängtrappa med infällda trappsteg.

Fördelar med fabriksfärdiga trappdelar 

Fabriksfärdiga trappsteg ger en rad fördelar jämfört med trappor som måste sågas, monteras, slipas och ytbehandlas på plats. Den totala byggprocessen går avsevärt mycket snabbare då alla delar kommer måttanpassade. Bygget behöver inte heller stanna av för slipning och ytbehandling.

Tillverkning och leverans

Trappor till Industriparkett Design 2.0 anpassas alltid till projektets förutsättningar. Plan- och sättsteg färdigställs i vår produktion och levereras slipade och ytbehandlade till byggarbetsplatsen. Stegen är monterade på korkgummimatta eller polyestermatta som är böjbar och därmed lätt att passa in och montera. Korkgummimattan har ljuddämpande egenskaper.

Stegen kan levereras med stående eller liggande stavar. Se exempel nedan.

Kontrastmarkering

Till våra industriparkett-trappor kan vi leverera en rad olika fabriksfärdiga lösningar för kontrastmarkeringar. Markeringarna kan t.ex. bestå av delar eller hela trappnosen eller som en stav innanför nosen. Man kan även använda ett helt steg som markering. Variationsmöjligheterna är närmast oändliga.

Produktion 

Precis som övriga produkter tillverkas våra trappor till stor del för hand med stor precision och noggrannhet. Trappstegen består av stavar som måttanpassas och limmas ihop. Vår målsättning är alltid att leverera en så färdig produkt som möjligt för att underlätta arbetet på plats.

Miljö

Trappor med vår Industriparkett Design 2.0 levereras med FSC-certifierat råmaterial. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM, LEED och Svanen.

Miljöbyggnad 3.0 – Guld
BREEAM – Outstanding
LEED – Klarar LEEDs kriterium för VOC

För en fullständig dokumentation över resultaten i de olika bedömningssystemen se vår lista här.