Trappor & Gradänger / Trappor Ädelträtiljor

Fabriksfärdiga hela trappsteg 

Vi har fler olika lösningar för massiva trappsteg. Vi kan leverera trappsteg ytbehandlade runt om för helt synliga och öppna trappor. Våra massiva trappor i ek kan också levereras som hela steg. Plan- och sättsteg monteras på fabrik och levereras slipade och ytbehandlade till byggarbetsplatsen.

Stor flexibilitet

Du kan få i princip alla våra ytbehandlingar på trappsteg, golvsocklar, foder eller trappnosar. Många av våra ytbehandlingar är helt unika för Almedalsgolv och det kan därför vara svårt att efterlikna dem på trappor och tillbehör i efterhand. Därför rekommenderar vi alltid att trappor och tillbehör levereras i samband med våra massiva trägolv.

Vi kan ta fram det mesta när det kommer till trappsteg och tillbehör. Kontakta oss för mer information om våra trappor.