Behrer & Partners Vasastan

Golv: Kubbgolv Base Furu

Stad: Stockholm

Arkitekt: Vida arkitekter

Visa golv

Den enskilt viktigaste komponenten i formgivningen av Behrer & Partners nya butikskontor är podierna där de sitter och arbetar. Genom att använda Almedalsgolvs kubbgolv i kombination med deras höga L-element på sidorna så fick vi fram den massiva men eleganta känsla i podierna som vi eftersträvade. De två butikskontoren skiljer sig i val av träslag som en återspegling av platsen i staden där de ligger. I Vasastansbutiken jobbade vi med en livlig furu och i Östermalmsbutiken med en diskret ek.”

— Leonardo Beccari, Vida arkitekter