Referenser / Chalmerska Huset

Chalmerska Huset i Göteborg har under en tid genomgått en restaurering. Det anrika huset beläget längs Södra Hamngatan uppfördes år 1807 efter ritningar av Carl Wilhelm Carlberg. Huset har genom åren använts som bland annat bostad, kontor och bank. Idag ägs Chalmerska Huset av Chalmers tekniska högskola och kan hyras för konferenser, evenemang och fester.

Almedalsgolv fick det ärofyllda uppdraget att ta fram ett nytt golv till Joniska Matsalen. Huset är ett byggnadsminne och måste därför renoveras med största noggrannhet och med hänsyn till historien. Det nya golvet skulle vara identiskt med det tidigare, något som ställer höga krav på både tillverkning och läggning. För att säkerställa vilka träslag som använts skickades originalgolvet på analys. Förutom Ek bestod golvet av Tauari (brasiliansk körsbär).

Omfattande arbeten på undergolvet var nödvändiga då huset genom åren satt sig ordentligt. Golvet riktades med stor noggrannhet och precision för att kunna bevara befintliga golvsocklar och trösklar.

Golvelementen nästas samman med smältlim. Syftet med helmassiva parkettrutor är att det blir naturlig springbildning inom rutorna till skillnad mot mönsterparkett som är monterad på skiva där springbildningen uppstår runt varje ruta.

En viktig detalj att bevara var intarsiaplattan som ligger mellan pelarna i rummet. Den tidigare plattan efterliknades i minsta detalj.

Stort tack till Christer, Tomas, Jonas och Viktor på T:son Trä & Golv för gott samarbete och fint utfört underarbete och golvläggning. Tack också till Golv Instructor  för bra arbete med slipning och ytbehandling.