The Vault Hotel

Golv: Ädelträtiljor 1180

Stad: Helsingborg

Golvyta: 60 kvm

Arkitekt: Spik Studios

Varierade bredder och längder skapar ett livligt uttryck. Ädelträtiljor och Parkettstavar från Almedalsgolv tillverkas i sex olika standardbredder, från 68 mm till 180 mm. På The Vault är det lagt 95, 140 och 180 mm breda tiljor.