Inredning / Väggpaneler / Brandskydd

Brandskydda träpaneler

Vi har valt att rekommendera Eld&Vattens produkter när det kommer till brandskydd för våra väggpaneler. Det av två olika skäl. Dels går vi upp till brandklassning B-s1,d0 och dels av rent estetiska skäl.

QVFR är en isolerande och brandsäker lack för användning på trä & träpaneler. QVFR Klar är avsedd för inomhusbruk. Produkten är en tvådelslösning och måste appliceras i rätt ordning: QVFR1 följt av QVFR2. Produkten kan fås i tre olika glansgrader blank, halvblank och matt. Flamskyddslacken används med fördel på väggpaneler från Almedalsgolv där det är föreskrivet flamskydd.

På bilderna har vi behandlat den övre hälften på brädorna med en färglös brandskyddslack. Den vänstra panelbrädan i bilderna är behandlad med en halvblank finish. Brädan till höger är behandlad med samma typ av lack, men med en matt finish.

Nedre delen på brädorna är ytbehandling från Almedalsgolv med hårdvaxolja, som också är underlaget som flamskyddslacken är applicerad på. Notera att färgskillnaden är marginell.

QVFR passar utmärkt för att brandskydda träpaneler från Almedalsgolv i miljöer där ett diskret brandskydd önskas.

Några av Eld&Vattens referenskunder är t ex, Stadsbiblioteket Helsingborg, Sara Kulturhus i Skellefteå, CIK Arena i Uppsala och Gripsholm slott i Mariefred.

Mer info hittar ni på Eld&Vattens hemsida.