Dokument / Svanen

Confirmation Nordic Ecolabelling of Floor coverings (v 6.12)

Almedalsgolv har produkter godkända för Svanenmärkta byggnader. I dagsläget produkter med status Application registered och Listed.

Svanen certifierar inte endast produkter utan även byggnader och för att material skall kunna ingå i Svanenmärkt byggnad behöver de listas i Svanens husproduktportal eller vara Svanenmärkta. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för Svanen som startades av Nordiska Ministerrådet för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Idag kan även byggnader Svanen-certifieras. För att material skall kunna ingå i Svanenmärkt byggnad behöver de listas i Svanens husproduktportal eller vara Svanenmärkta.

Nedan finner du intyg utförda av RISE Research Institutes of Sweden AB. Emissionsrapporter kan fås på begäran.