Dokument / PEFC

Miljövänlig råvara från uthålligt skogsbruk

Almedalsgolv tillhandahåller PEFC-certifierade trägolv med spårbarhetscertifiering.

PEFC verkar för uthålligt skogsbruk och värnar om biologisk mångfald, klimat, ekosystem och goda arbetsvillkor med människan i centrum. PEFCs spårbarhetsstandard är en internationell standard och gemensam för alla PEFCs nationella certifieringssystem där målet med spårbarhetscertifieringen är att tillhandahålla en pålitlig och trovärdig metod för att se var råvaran kommer ifrån.