Dokument / LEED

LEED v4 Confirmation

Almedalsgolvs massiva golv uppfyller kriterierna för VOC i LEED. Vi uppfyller skallkravet om att virke och träbaserade produkter har avverkats och köpts in på lagligt sätt och kan styrkas genom ett certifikat från FSC alt. PEFC.

Hela byggnaden certifieras och produkter som ingår i byggnaden måste uppfylla vissa kriterier för att kunna bidra till byggnadens certifiering. LEED har fyra olika nivåer; Certifierad, Silver, Guld och Platinum där Platinum är den högsta.

The LEED™ Green Building Rating System är ett amerikanskt miljöcertifieringssystem utvecklat av U.S. Green Building Council. Det är hela byggnaden som certifieras och inte enskilda produkter, däremot måste produkter som ingår i byggnaden uppfylla vissa kriterier för att kunna bidra till byggnadens certifiering. LEED har fyra olika nivåer: Certifierad, Silver, Guld och Platinum där Certifierad är den lägsta nivån och platinum den högsta.

Nedan finner du intyg utförda av RISE Research Institutes of Sweden AB. Emissionsrapporter kan fås på begäran.