Dokument / Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer för massiva trägolv

En byggvarudeklaration (förkortas BVD) är ett dokument med utförlig information om en byggvara. Den ger anvisning om hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och då den slutligen blir avfall. I byggvarudeklarationen får du också information om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel.