Dokument / Byggvarubedömningen

Golv bedömda hos Byggvarubedömningen

Almedalsgolv har massiva trägolv bedömda hos Byggvarubedömningen. Byggprodukterna bedöms utifrån miljö- och hälsoaspekter. Produkterna kan få bedömningen “Undviks”, “Accepteras” och “Rekommenderas”, där “Rekommenderas” är den högsta.

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som har utvecklat ett system för hållbarhetsbedömning av produkter i byggbranschen. Byggprodukterna bedöms utifrån miljö- och hälsoaspekter där underlagen utgörs av materialleverantörernas deklaration av innehåll, enligt Kretsloppsrådets mall för Byggvarudeklarationer (BVD). Produkterna kan få bedömningen “Undviks”, “Accepteras” och “Rekommenderas”, där “Rekommenderas” är den högsta.

Nedan finner du bedömningar på våra golv.