Dokument / BREEAM

Confirmation BREEAM-International (2021) BREEAM-SE (2023)

Almedalsgolvs massiva trägolv uppfyller kriterier för att bidra till byggnadens poäng för certifiering upp till nivå Outstanding, något en del föredrar att kalla BREEAM-godkända golv. Vi uppfyller skallkravet om att virke och träbaserade produkter har avverkats och köpts in på lagligt sätt och kan styrkas genom ett certifikat från FSC alt. PEFC.

Hela byggnaden certifieras och produkter som ingår i byggnaden måste uppfylla vissa kriterier för att kunna bidra till byggnadens certifiering.
BREEAM har fem olika nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding där Outstanding är den högsta. (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien. Sweden Green Building Council har utvecklat den svenska versionen, BREEAM-SE som används på den svenska marknaden. Hela byggnaden certifieras och inte enskilda produkter, däremot måste produkter som ingår i byggnaden uppfylla vissa kriterier för att kunna bidra till byggnadens certifiering. BREEAM har fem olika nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding där Outstanding är den högsta.

Nedan finner du intyg utförda av RISE Research Institutes of Sweden AB. Emissionsrapporter kan fås på begäran.