Dokument / Branschinformation

Fukt i betong

Här finns den standard för hur man mäter relativ fuktighet i betong. Rådet för byggkompetens – rbk.nu. Det utförs endast av auktoriserade fuktkontrollanter utsedda av RBK.

Våra fuktberäkningsmodeller från RISE bygger på denna mätmetod av betong.

Trägolv på golvvärme

Branschriktlinjer för användning av trägolv på golvvärme.

Ånggenomgångsmotstånd

Bestämning av ånggenomgångsmotstånd avseende golv från Almedalsgolv. Här hittar du tester utförda på alla våra golvtyper och träslag. Rapporten är utförd av RISE – Research Institutes of Sweden.

Samlade TK-Råd - GBR

Nedan har vi samlat relevanta dokument från Golvbranschens Tekniska Kommitté.