Besöker familjeskogsägare

Almedalsgolv värnar om småskalig tillverkning och genuint trähantverk, detta gäller förstås även skogsavverkning. En stor del av vårt råmaterial levereras av Södra som är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 enskilda skogsägare.

Vi besökte Camilla Logarn, som är familjeskogsägare och Södrapartner, på hennes gård i Småländska Kärr.

Camilla Logarn driver familjeskogsbruk i småländska Kärr sedan 31 år tillbaka. Hon äger 82 hektar skog som till största delen består av barrträslagen gran och tall. 14% av Camillas mark är så kallad NO (naturvård orörd) vilket betyder att skogen lämnas för fri utveckling och inte får avverkas eller förändras. En viktig del för att bidra till ett varierat skogsbruk med stor biologisk mångfald.

Gallring av granar. Camilla jobbar ofta, precis som många andra som driver familjeskogsbruk, själv i skogen med sin motorsåg.

”Det handlar inte om pengar. Min största drivkraft är att sköta om och förvalta till nästa generation. Att bidra till ett varierat skogsbruk med stor biologisk mångfald.”

”När du handlar av Södra så handlar du av den lille skogsägaren, gynnar landsbygdsutveckling och värnar om ett varierande skogsbruk.
V
i bor på landsbygden och här måste folk också bo. Om vårt familjeskogsbruk skulle slås ut skulle vi ju inte kunna bo kvar här. Hela Sverige måste leva. Här gör ni en viktig insats som handlar av Södra som är den lilla skogsägarens virke.”

”Här är framtidens golv. Men det tar ytterligare 40 år innan det är dags att avverka. Det är det som är så fantastiskt med familjeskogsbruket. Det som jag förvaltar idag får nästa generation ta hand om, avverka och förädla.”

Almedalsgolv köper stora mängder råämne av Södra, främst gran och furu. Av materialet blir det bland annat kubbgolv, trappor och gradänger. Övrigt material som vi köper kommer från Tyskland. Allt råmaterial vi använder är antingen PECF- eller FSC-certifierat. Vilket betyder att allt trä går att spåra hela vägen från träd till levererat golv.

 

Genom att uteslutande erbjuda certifierade produkter är vi med och bidrar till ett hållbart användande av trävaror – i alla led från avverkning, transport och produktion till färdig produkt. Det är inget val som vi ser det, det är en skyldighet.

 

Under dokument hittar du alla intyg du behöver för bland annat Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Byggvarubedömningen.

 

Har du frågor? Välkommen att höra av dig till oss: 031-15 00 66