Våra trägolv / Industriparkett / Design XL

Industriparkett Design XL

Idén till Industriparkett Design XL föddes ur vår önskan om att ta tillvara på spill från övrig tillverkning och samtidigt komma upp i storlek. Resultatet blev marknadens största och troligen mest miljömedvetna industriparkett. Tillverkad av PEFC-certifierad Ek och Ask.


Referenser

Se referenser med våra Industriparketter här

Tillbehör Design XL

Design XL i korthet

– Design XL levereras med PEFC-certifierat råmaterial

– Unik Industriparkett med 900 mm långa stavar

– Tjocklek 21 mm.

– Stavarna var för sig är 12, 18, 26 och 32 mm breda, oregelbundet monterade.

– Består av restströmmar från annan tillverkning samt råmaterial från stammens yttre delar som annars skulle använts till ved eller pellets.

– Uppfyller kraven för flera miljöbedömningssystem så som BREEAM, Miljöbyggnad m.fl.

– Innerväggar och fasta installationer kan placeras på golvet för att senare flyttas utan att golvet behöver läggas om / bytas ut.

– Omslipningsbar flertal gånger

– God rumsakustik tack vare hellimning

– Miljövänliga golv fria från oönskade emissioner

Fördelar på byggarbetsplatsen

– Färdigbehandlad och ytbehandlad från fabrik. Ingen slipning eller ytbehandling behövs på plats.

– Levereras i färdiga element. 21 mm tjocka, 900 mm långa x 300 mm breda som hellimmas mot underlaget.

– Ger mycket snabbt en färdig yta vilket innebär en avsevärd tidsvinst på byggarbetsplatsen. Jämfört med traditionell industriparkett som måste slipas, spacklas och ytbehandlas på plats.

– Sticksåg kan användas vid tillpassningar då Design XL är monterad på en filtmatta som håller stavarna på plats. Mycket tidsbesparande mot traditionell industriparkett som levereras med lösa stavar.

Produktinformation & Tekniska anvisningar 

Behöver du ingående information om förutsättningar, underlag, läggning mm hänvisar vi dig till vårt dokument Produktinformation & Tekniska anvisningar.

Du hittar dokumentet här

 

Trappor

Vi tillverkar även trappbeklädnad till våra Industriparketter. Trapporna kan levereras som fabriksfärdiga hela sätt- och plansteg eller som lösa delar.

Miljömedveten tillverkning

Idén till Industriparkett Design XL föddes ur vår önskan om att ta tillvara på spill från övrig tillverkning och samtidigt komma upp i storlek. Råämnet till Design XL består förutom av spillmaterial från annan tillverkning även av råmaterial från stammens yttre delar som annars skulle använts till ved eller pellets. Istället för att råvaran eldas upp tar vi hand om träet som bearbetas i flera steg och förädlas till en produkt helt unik i sitt slag. Miljöhänsyn, respekt för materialet och uppfinningsrikedom ligger bakom vår Industriparkett Design XL – marknadens största och troligen mest miljömedvetna industriparkett.

Fabriksytbehandlad

Unikt för Almedalsgolvs Industriparkett Design 2.0 och XL är våra fabriksbehandlingar. Ingen ytterligare behandling behövs på plats och golvet är färdigt att använda direkt efter läggning så fort limmet torkat. Färdigbehandlade industriparketter förenklar och effektiviserar den totala byggprocessen avsevärt och innebär en väsentlig tidsbesparing jämfört med traditionella industriparketter som ska slipas, spacklas och ytbehandlas på plats.

Leverans

Industriparkett Design XL är ett massivt trägolv uppbyggt av stavar som är limmade på en polyestermatta. Design XL levereras i 21 mm tjocka fabriksfärdiga element om 900 mm x 300 mm eller 600 mm x 600 mm. Stavarna var för sig är 12, 18, 26 respektive 32 mm breda, oregelbundet monterade.

Design XL levereras i Ek och Ask med lätt borstad yta.

Läggning

Detta massiva trägolv går mycket snabbt att lägga då den levereras i färdiga element med notspår och lösfjäder runt om, färdigslipad och hårdvaxoljad i fabrik. Eftersom stavarna inte är sammanlimmade har de möjlighet att expandera och torka utan risk för så kallad sidlimning. Det sammanhängande golvelementet bidrar till en större och bättre vidhäftning mot underlaget och parkettlimmet. Risken för stavsläpp är följaktligen mycket liten i jämförelse med traditionell industriparkett med lösa stavar i mindre dimensioner. Parketten kan läggas fallande eller mönsterlagt.

Miljö

Industriparkett Design XL levereras med PEFC-certifierat råmaterial. Golvet kan bidra med poäng i en rad miljöbedömningssystem så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM och Svanen.

Miljöbyggnad 3.0 – Guld
BREEAM – Outstanding

För en fullständig dokumentation över resultaten i de olika bedömningssystemen se vår lista här.

Mönsterläggning

Design XL kan läggas på flera olika sätt. Det går bland annat att ta fram kvadratiska element som läggs i rutmönster.