KUBBGOLV

YTBEHANDLINGAR

Almedals kubbgolv INDUSTRY skall slipas och ytbehandlas på plats. Vi rekommenderar med golvolja eller hårdvaxolja. Vi avråder från golvlack då risken för sidlimning är stor.

Märk väl, det är inte helt ovanligt att INDUSTRY inte slipas eller ytbehandlas alls. Det beror på i vilken miljö golvet ligger och vilka förväntningar man har på ytan. Ett helt oslipat och obehandlat kubbgolv blir med tiden grått och tätt.Om inga speciella krav ställs på färg eller att ytan stöter bort vätskor med mera kan golvet mycket väl ligga helt obehandlat. Detta gäller främst i verkstäder, slöjdsalar eller liknande.

Här nedan finner du länkar till skötselanvisningar för oljade och hårdvaxoljade trägolv.

Oljade trägolv >>>

SAICOS Hårdvaxolja >>>

OSMO Hårdvaxolja >>>

FÖRESKRIVANDE TEXT

Golvbeläggning utförs med Almedalsgolvs Kubbgolv. Ange kubbtyp: INDUSTRY. Ange träslag och tjocklek. Ange specialmått om sådana har överenskommits med oss. Ange önskad ytbehandling. Vi rekommenderar att kubbgolv behandlas med golvolja eller med hårdvaxolja. Skall kubbgolvet läggas i industriell miljö såsom verkstad eller liknande kan golvet eventuellt lämnas helt obehandlat.

Ange om golvet skall slipas med Bona Power Drive, slippapper 36/50/100.

Ange om golvet skall slipas med golvslipningsmaskiner.

Ange om golvet skall spacklas.

Ange om golvet skall ytbehandlas med golvolja eller hårdvaxolja.