KUBBGOLV

INDUSTRY GRAN

kubb Industry gran470

TJOCKLEK
min 30mm alla tjocklekar kan tillverkas)

BREDDER
ca 70mm

LÄNGDER
ca 140mm

 

PRODUKTINFORMATION

kubbgolv industry v.2.0 170206-1

LADDA NER PDF

 

LEVERANSALTERNATIV

Vi levererar våra kubbgolv INDUSTRY för olika mönsteralternativ. Som Standard levererar vi alltid lösa kubb. Vi kan även leverera Mixad och den levereras i tejpade remsor eller Spegel  som levereras som hoplimmade element om ca 140x140 mm.

Furu Industry obehandlad 200bpp Furu kubb Industry obehandlad mix 200bpp spegelkubb1 200bpp

 STANDARD

 

 MIXAD

 Olika längder

  SPEGEL

 

 

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIVANDE TEXT TRÄGOLV

TRÄGOLV
Golvtyp: Ange Almedals kubbgolv INDUSTRY.
Träslag: Ange träslag.
Dimension: Ange tjocklek XXmm.
Leveransalternativ: Ange Standard, Mixad eller Spegel.

LÄGGNING
Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av MS-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar. Ange läggningsmönster, dvs standard, mixad eller spegel.

SLIPNING
Välj ett av nedanstående alternativ för att beskriva metod för slipning.
Alternativ 1
Golvet skall slipas med Bona Power Drive alternativt Pallman Spider (polérmaskin) och slippapper 36/50/100.
Alternativ 2
Golvet slipas med golvslipmaskin (vals) till korn 120. Lämpligt att starta med korn 24 alt. 36, fortsätt därefter med 50/80. Kantslipning till korn 80. Därefter skall golvet slipas med
rondellslipmaskin med slipnät korn 100.
Ange om golvet skall spacklas. Spackling sker mellan korn 50 och 80 alternativt 80 och 120.

YTBEHANDLING
Almedals fabriksytbehandling: Ange det namn som står beskrivet under “FABRIKSYTBEHANDLINGAR” på sidan 4,
alternativt på baksidan av golvprovet.
För behandling på plats: Ange önskad ytbehandling.
För rekommendationer och mer ingående information om slipning och ytbehandling se sidan 14 i dokumentet Produktinformation & tekniska anvisningar.

 

 

Save

Save

Save

Ytbehandligar

Ytbehandlingar mix-industry2

Borstad, Tumlad och Färgad          Borstad                                             Tumlad och Borstad                          Tumlad