KUBBGOLV

INDUSTRY är vår största kubb, främst avsedd för tuffa miljöer där man använder pallyftare, truckar eller där golvet utsätts för annat tungt och hårt slitage. Naturligtvis kan man även se Industry som ett alternativ till Base när man helt enkelt önskar en större dimension. Vi tillverkar Industry i furu, men även i gran och lärk om så önskas. Industry-kubben är alltid minst 30 mm tjock. Dimensionen är cirka 70 x 140 mm.

INDUSTRY hellimmas mot underlaget, därefter slipas och ytbehandlas golvet om så önskas. Märk väl, det är inte helt ovanligt att Industry inte slipas eller ytbehandlas alls. Det beror på i vilken miljö golvet ligger och vilka förväntningar man har på ytan. Ett helt oslipat och obehandlat kubbgolv blir med tiden grått och tätt. Om inga speciella krav ställs på färg eller att ytan stöter bort vätskor med mera kan golvet mycket väl ligga helt obehandlat. Detta gäller främst i verkstäder, slöjdsalar eller liknande.

Om man däremot önskar en tätare yta kan Industry slipas, spacklas och ytbehandlas på precis samma sätt som Base. Golven slipas lämpligen med rondellslipmaskin Bona Power Drive. Med denna slipmetod får man en yta med sensationell känsla, nästan tredimensionell.

Fabriksytbehandlade kubb Industry. Idag levererar vi även våra Industrykubb med borstad, tumlad eller fabriksfärgad yta. Dessa kan även kombineras på olika sätt. Nedan syns några bilder på dessa ytor.

 

Ytbehandligar

Ytbehandlingar mix-industry2

Borstad, Tumlad och Färgad          Borstad                                             Tumlad och Borstad                          Tumlad