KUBBGOLV

YTBEHANDLINGAR

Almedals kubbgolv BASE skall slipas och ytbehandlas på plats. Vi rekommenderar med golvolja eller hårdvaxolja. Vi avråder från golvlack då risken för sidlimning är stor.

Här nedan finner du länkar till skötselanvisningar för oljade och hårdvaxoljade trägolv.

Oljade trägolv >>>

SAICOS Hårdvaxolja >>>

OSMO Hårdvaxolja >>>

FÖRESKRIVANDE TEXT

Golvbeläggning utförs med Almedalsgolvs Kubbgolv. Ange kubbtyp: BASE eller INDUSTRY. Ange träslag och tjocklek. Ange specialmått om sådana har överenskommits med oss. Ange önskad ytbehandling. Vi rekommenderar att kubbgolv behandlas med golvolja eller med hårdvaxolja.

Ange om golvet skall slipas med Bona Power Drive, slippapper 36/50/100.

Ange om golvet skall slipas med golvslipningsmaskiner.

Ange om golvet skall spacklas.

Ange om golvet skall ytbehandlas med golvolja eller hårdvaxolja.