KUBBGOLV

BASE RÖKT EK

kubbgolv rokt ekgolv stor

TJOCKLEK
18mm (Kan även specialbeställas i andra tjocklekar såsom 20, 22, med flera)

BREDDER
ca 45mm

LÄNGDER
ca 57-75mm

 

PRODUKTINFORMATION

kubbgolv base v.2.0 170206-1

LADDA NER PDF
 

 

LEVERANSALTERNATIV

Vi levererar våra kubbgolv för olika mönsteralternativ. Som standard levererar vi alltid Fallande men vi kan även leverera Stapel eller Romb om så specificeras

 Kubblaggen Fallande - 140x94  Kubblaggen Stapel - 140x94  Kubblaggen Romb - 140x94  

 FALLANDE

 

  STAPEL

 

  ROMB

 

 

LÄGGNINGSALTERNTIV

Det finns olika läggninsalternativ när man väljer Fallande eller Stapel

 Kubblaggen Fallande - 140x94 Kubblaggen Stapel - 140x94 Kubblaggen Ruta - 140x94  Kubblaggen Tegel - 140x94

 FALLANDE

 

STAPEL

 

 RUTA

 obs: Krävande läggning

 TEGEL

 obs: Krävande läggning

 

 

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIVANDE TEXT TRÄGOLV

TRÄGOLV
Golvtyp: Ange Almedals kubbgolv BASE.
Träslag: Ange träslag.
Dimension: Ange tjocklek XXmm.
Leveransalternativ: Ange Fallande, Stapel eller Romb.

LÄGGNING
Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av MS-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar. Ange läggningsmönster, dvs fallande, stapel eller romb.

SLIPNING
Välj ett av nedanstående alternativ för att beskriva metod för slipning.
Alternativ 1
Golvet skall slipas med Bona Power Drive alternativt Pallman Spider (polérmaskin) och slippapper 36/50/100.
Alternativ 2
Golvet slipas med golvslipmaskin (vals) till korn 120. Lämpligt att starta med korn 24 alt. 36, fortsätt därefter med 50/80. Kantslipning till korn 80. Därefter skall golvet slipas med rondellslipmaskin med slipnät korn 100.
Ange om golvet skall spacklas. Spackling sker mellan korn 50 och 80 alternativt 80 och 120.

YTBEHANDLING
Almedals fabriksbehandling: Kubbgolv BASE kan levereras borstad, tumlad och fabriksfärgad. Var behandling för sig eller i kombination. Ange nummer på baksidan av golvprovet.  
För behandling på plats: Ange önskad ytbehandling.
För rekommendationer och mer ingående information om slipning och ytbehandling se sidan 18 i dokumentet Produktinformation & tekniska anvisningar

 

 

Save

Save

Save