INDUSTRIPARKETT

RAW RÖKT EK

2irroktekl

TJOCKLEK
14mm

BREDDER
14mm

LÄNGDER
200-250mm

 

PRODUKTINFORMATION

Industriparkett raw v.2.0 170206-1

LADDA NER PDF
 

 

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIVANDE TEXT TRÄGOLV

TRÄGOLV
Golvtyp: Ange Almedals Industriparkett RAW.
Ange Ek eller rökt ek.

LÄGGNING
Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim av MS-typ. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar.

SLIPNING
Golvet slipas med golvslipmaskin (vals) till korn 120. Lämpligt att starta med korn 24 alt. 36, fortsätt därefter med 50/80. Kantslipning till korn 80. Därefter skall golvet slipas med rondellslipmaskin med slipnät korn 100 eller 120.

SPACKLING
Golvet skall spacklas. Spackling sker mellan korn 50 och 80 alternativt 80 och 100 eller 120.

YTBEHANDLING
För behandling på plats: Ange önskad ytbehandling.
För rekommendationer och mer ingående information om slipning och ytbehandling se sidan 11 i dokumentet Produktinformation & tekniska anvisningar

 

 

Save

Save