INDUSTRIPARKETT

En massiv obehandlad industriparkett

Industriparkett RAW är massiva smala stavar vilka hellimmas mot underlaget. Efter läggningen skall parketten slipas, bredspacklas och ytbehandlas på plats.

Denna traditionella Industriparkett ger en lite mer rustik och gedigen känsla då ytan aldrig kan bli den perfekta, tvärtom finns mindre urslag, kvisthål, spackel och ojämnheter kvar då golvet är färdigbehandlat.

Industriparkett RAW levereras i lite större dimensioner än normalt: 14 mm tjocklek, 14 mm bredd och 200–300 mm längd. Den större dimensionen ger en bättre anläggningsyta mot parkettlimmet. Risken för stavsläpp är följaktligen mycket liten i jämförelse med ordinär industriparkett med små dimensioner.

Eftersom parketten hellimmas mot underlaget får man en god rumsakustik.