INDUSTRIPARKETT


Med DESIGN PLUS bygger du snabbt stora ytor!

DESIGN PLUS är vår vidareutvecklade Industriparkett i lite större dimension. Levereras i färdiga element med notspår och fjäder runt om, färdigslipad och behandlad i fabrik. Parketten hellimmas mot underlaget och är efter limmets härdningstid färdig att tas i bruk. Ingen slipning, ingen spackling, endast en enkel installationspolering.

DESIGN PLUS kommer i en sorteringar av ek som vi kallar MIX.
DESIGN PLUS levereras ytbehandlad med hårdvaxolja.

Utseendemässigt är DESIGN PLUS nästan densamma som industriparketten. Stavarna är något större än den traditionella varianten.
DESIGN PLUS ger mycket snabbt en färdig yta vilket innebär avsevärd tidsvinst på byggarbetsplatsen. Golvet är uppbyggt av små stavar som på undersidan är sammanfogade med infrästa plywoodremsor. Parketten levereras i färdiga element om 10 mm tjocklek och 245 mm längd x 490 mm bredd. Eftersom stavarna inte är sammanlimmade har stavarna möjlighet att expandera och torka utan risk för så kallad sidlimning. Det sammanhängande golvelementet bidrar till en större och bättre vidhäftning mot underlaget och parkettlimmet. Risken för stavsläpp är följaktligen mycket liten i jämförelse med ordinär industriparkett med små dimensioner.

Parkettelementen kan vid passningar sågas med sticksåg vilket gör läggningen snabbare. Eftersom parketten hellimmas mot underlaget får man en god rumsakustik. Parketten är idealisk att limma på skivor eller direkt på väggar som fondvägg eller liknande.

Dokument med produktinformation och tekniska anvisningar hittar du här.