TRAPPOR & TILLBEHÖR


Ädelträtiljor

Vi tillverkar och levererar trappor och tillbehör till alla våra massiva Ädelträtiljor. Massiva trappsteg, behandlade runt om för helt synliga och öppna trappsteg eller färdiga trappsteg med plan- och sättsteg. Vi tillverkar inte vangar.

Du kan få i princip alla våra ytbehandlingar på golvsocklar, foder, trappnosar eller trappsteg. Många av våra ytbehandlingar är helt unika för Almedalsgolv och det kan vara svårt att efterlikna dem på trappor och tillbehör i efterhand. Därför rekommenderar vi alltid att trappor och tillbehör levereras i samband med våra golv.

Beställ prov >>
Referenser >>
Har du frågor, kontakta oss >>

trapportillbehor tiljor


Kubbgolv
Vi tillverkar och levererar trappor och tillbehör till våra kubbgolv. När det gäller kubbgolv är det främst trappsteg, fabrikstillverkade hela steg, slipade och behandlade.

Kubbgolv DESIGN i olika färger, borstade ytor, tumlade, fabriksmonterade för snabb montering, kubb som dörrar, kubb som bordskivor, det är fritt fram för dig som arkitekt att skapa. Vi gör allt vi kan för att tillmötesgå dina önskemål.

kubbgolv trappguide

Guide Kubbgolv Trappor >>
Beställ prov >>
Referenser >>
Har du frågor, kontakta oss >>

trapportillbehor kubbgolv


Industriparkett
Vi tillverkar och levererar trappor och tillbehör till vår Industriparkett. Till RAW industriparkett kan vi leverera en trappnos som består av 3 sammanlimmade stavar som läggs över trappkanten. Staven innanför kanten kan utgöra trappmarkering genom att använda ett annat mörkare eller ljusare träslag. Notera att övergången mellan denna trappnos och stavarna som används på plan- och sättsteg måste slipas efter montering.

Till DESIGN 2.0 och PLUS kan vi leverera en trappnos som består av 3 sammanlimmade stavar som läggs över trappkanten. Staven innanför kanten kan utgöra trappmarkering genom att använda ett annat mörkare eller ljusare träslag. Trappnosen är fabriksslipad och fabriksbehandlad. Vi tillverkar även färdiga trappsteg, bestående av plan- och sättsteg monterade på exempelvis plywood.

Beställ prov >>
Referenser >>
Har du frågor, kontakta oss >>

trapportillbehor industriparkett

 

 

 

 

 

 

Save