EDELTREBORD

HARDWOOD PLANKS ACCESSORIES EDELTREBORD TILBEHØR 

AdeltratiljorTillbehor

Almedals produserer og leverer tilbehør til våre Edeltrebord. I prinsippet kan vi levere alle våre overflatebehandlinger på sokkellister, fôringer, trappeneser eller trappetrinn. 

Ettersom noen av våre overflatebehandlinger er helt unike for Almedals, kan det være vanskelig å etterlikne dem i trapper eller liknende. Derfor tilbyr vi også dette tilbehøret i forbindelse med at vi leverer våre gulv. Massive trappetrinn, behandlet rundt det hele for helt synlige og åpne trappetrinn, eller ferdige trappetrinn med trinn og stusstrinn. Vi lager derimot ikke vanger.