EDELTREBORD

DEN PERFEKTE INNREDNINGEN 

Almedals produserer og leverer tilbehør til våre Edeltrebord. I prinsippet kan vi levere alle våre overflatebehandlinger på sokkellister, fôringer, trappeneser eller trappetrinn.

Ettersom noen av våre overflatebehandlinger er helt unike for Almedals, kan det være vanskelig å etterlikne dem i trapper eller liknende. Derfor tilbyr vi også dette tilbehøret i forbindelse med at vi leverer våre gulv. Massive trappetrinn, behandlet rundt det hele for helt synlige og åpne trappetrinn, eller ferdige trappetrinn med trinn og stusstrinn. Vi lager derimot ikke vanger.

EUROPEISK EIK - TYPE 1

EUROPEISK EK - TYP 1 - trägolv

Les mer: EUROPEISK EIK - TYPE 1

EUROPEISK EIK - TYPE 2

EUROPEISK EK - TYP 2 - trägolv - ädelträtiljor

Les mer: EUROPEISK EK - TYP 2

EUROPEISK EIK - TYPE 3

EUROPEISK EK - TYP 3 - trägolv - ädelträtiljor

Les mer: EUROPEISK EK - TYP 3

EUROPEISK EIK - TYPE 4

Eur 

Les mer: EUROPEISK EIK - TYPE 4