ÄDELTRÄTILJOR

EUROPEISK EK TYP 4

EUROPEISK EK - TYP 4 - trägolv - ädelträtiljor

TJOCKLEK

TJOCKLEK 21 mm. Alla tiljor upp till 140 mm kan även beställas i 16 mm tjocklek.

BREDDER
95 / 115 / 140 & 180mm

LÄNGDER

Levereras som standard i fallande längder mellan 600-2400 mm. Övriga längder på beställning.

SORTERING
Typ 4. Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre respektive sämre sortering.

UTSEENDE
KVISTAR ingen begränsning i storlek, mängd eller typ. Kvisturslag eller spruckna kvistar tillåts i begränsad omfattning.
YTVED (SPLINT/VITVED) Tillåts som sidsträngar om max 30 % av tiljans bredd
YTSPRICKOR enstaka tillåts
HYVELURSLAG enstaka tillåts
FÄRGNYANSER ingen begränsning
INSEKTSSKADOR ingen begränsning
SPACKLING tillåts, ej begränsat

OBS! Detta är en sortering som tillåter större variation än TYP 3. Det kan förekomma tiljor som endast har små rustika inslag, exempelvis en TYP 2 sortering med maskhål eller en TYP 3 sortering med större andel splintved.

 

PRODUKTINFORMATION

 deltrtiljor v.2.0 170206-1
LADDA NER PDF
 

YTBEHANDLINGAR 

 

 1175 THUMBNAIL  1180 THUMBNAIL  1185 THUMBNAIL  1207 THUMBNAIL bild 1  1399 1184 THUMBNAIL  1401 THUMBNAIL  1402 THUMBNAIL  1775 THUMBNAIL
 1075  1180  1185  1207  1399 (1184)  1401  1402  1775

 

 1404 1182 THUMBNAIL  1405 1183 THUMBNAIL  1408 1179 THUMBNAIL  1409 THUMBNAIL  1414 1178 THUMBNAIL  1415 1177 THUMBNAIL  1416 1176 THUMBNAIL  1525 THUMBNAIL
 1404 (1182)  1405 (1183)  1408 (1179)  1409  1414 (1178)  1415 (1177)  1416 (1176)  1525

 

 1541 THUMBNAIL  1569 THUMBNAIL  1717 THUMBNAIL  Borstadyta THUMBNAIL  hardvaxolja THUMBNAIL  skarpkant THUMBNAIL  Sawcut THUMBNAIL  old age THUMBNAIL
 1541  1569  1717  Borstad yta  Hårdvaxolja  Skarp kant  Sawcut  Old Age

 

 

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIVANDE TEXT TRÄGOLV

TRÄGOLV
Typ: Almedals Ädelträtilja, europeisk ek, TYP 4.
Dimension: tjocklek 16 / 21 mm. bredd / bredder: 68 / 75 / 95 / 115 / 140 / 180 mm
(Ange längder om specifika sådana önskas, annars levereras standardlängder 600–2400mm.)

YTBEHANDLING
Almedals fabriksytbehandling: (ange de namn och nummer som anges under YTBEHANDLINGAR)
Alternativt: platsbehandlas med....

LÄGGNING
Ange någon av nedanstående läggningsmetoder.

Alt.1
Golvet skall hellimmas mot underlaget med parkettlim. Krav på underlag och åtgång enligt limleverantörens anvisningar.

Alt.2
Golvet skall skruvas i underliggande trämaterial med, av golvleverantören rekommenderad, golvskruv. Läggning enligt golvleverantörens anvisningar.